Shadow

Informacje od wielu instytucji w jednym miejscu

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 6 lutego odbyła się druga konferencja od hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. W organizację spotkania, które zostało objęte patronatem wojewody wielkopolskiego włączyli się przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Państwowej Straży Pożarnej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dotarło aż 170 rolników z powiatu gnieźnieńskiego, a wśród zaproszonych gości nie zabrakło między innymi przedstawicieli starostwa oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Reprezentanci wymienionych instytucji omówili kolejno następujące zagadnienia: planowane do uruchomienia działania PROW 2014-2020, priorytety działania WODR, zmiany w obrębie świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS, zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2018 roku, działania KOWR dotyczące rynków rolnych, promocji produktów rolnych i żywnościowych, aktualna sytuacja dotycząca afrykańskiego pomoru świń i choroby guzowatej skóry bydła, rolniczy handel detaliczny, bezpieczeństwo pożarowe na obszarach wiejskich oraz działalność Powiatowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla rolnictwa. Kierownik PZDR w Gnieźnie i wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Zbigniew Bręklewicz wskazał, że spotkanie zostało zorganizowane przede wszystkim z myślą o mieszkańcach z obszarów wiejskich z terenu powiatu gnieźnieńskiego, a jego celem było przybliżenie bieżącej tematyki rolniczej w kontekście zmian w przepisach, które wchodzą w życie w 2018 roku oraz bieżącej sytuacji na rynku rolnym. Zwrócił też uwagę na fakt, iż w bieżącym roku wszystkie wnioski obszarowe muszą być złożone drogą elektroniczną. Z tego obowiązku zwolnieni będą jedynie właściciele gospodarstw, których powierzchnia nie przekracza 10 hektarów. W takich przypadkach wystarczy jedynie złożenie stosownego oświadczenia. – To druga edycja z cyklu spotkań dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Ideą było to, by w jednym miejscu i czasie zebrać wszystkie instytucje ze sfery obsługi rolnictwa. Szeroko omawiano wnioski obszarowe, które od tego roku będą składane tylko w wersji elektronicznej. To duże wyzwanie. Programy są testowane, a od 15 marca rusza termin przyjmowania tych wniosków. To duże ułatwienie. Właściciele gospodarstw do 10 hektarów nie będą musieli takich wniosków składać – wystarczy w takim przypadku oświadczenie. Oczywiście będziemy pomagać w wypełnianiu takich wniosków. Przyjmowane będą one od 15 marca do 15 maja włącznie – powiedział Z. Bręklewicz. – Wprowadzamy system, od 15 marca ruszamy. Wcześniej w gminach zrobimy spotkania. Zaprezentujemy, jak ten system będzie wyglądał. Ogromną rolę będą odgrywały ośrodki doradztwa rolniczego. Według danych czekamy w Wielkopolsce na 120 000 wniosków od beneficjentów – poinformował Krzysztof Adamkiewicz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. – W tej chwili trwa kampania szkoleniowa zarówno dla pracowników ODR i pracowników oddziałów ARiMR. Ze szkoleniami wyjdziemy do rolników – potwierdził Maciej Szłykowicz, zastępca dyrektora WODR w Poznaniu. – Gdy tylko weszły wnioski internetowe, składam takie wnioski. Ten najnowszy program ma być bardziej przyjazny, jednak zobaczymy to podczas szkoleń – zauważył Zbigniew Stajkowski, rolnik z gminy Kłecko. Po zakończonych prelekcjach, przybyli licznie przedstawiciele środowisk wiejskich mieli możliwość zadawania pytań i konsultacji z ekspertami z instytucji organizujących konferencję. Była okazja do zdobycia rzetelnej informacji przydatnej do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji.
JAROSŁAW WALERCZAK