Shadow

Instytut Kultury Europejskiej świętował 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego

W piątek, 1 marca w auli Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Instytutu Kultury Europejskiej UAM „Od III Zjazdu Gnieźnieńskiego do Instytutu Kultury Europejskiej 2000-2019” z udziałem Kolegium Rektorów Uczelni Miasta Gniezna, parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych, gości z zaprzyjaźnionych uczelni i studentów.
To szczególne wydarzenie, któremu przyświecało hasło „Od III Zjazdu Gnieźnieńskiego do Instytutu Kultury Europejskiej 2000-2019”, stanowiło kulminacyjny moment gnieźnieńskiej odsłony obchodów jubileuszu stulecia Uniwersytetu Poznańskiego. Profesor Leszek Mrozewicz powiedział, że UAM obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia, a IKE w Gnieźnie 20-lecie powstania. – My tutaj w Gnieźnie czujemy się bezpośrednimi spadkobiercami wszystkich zjazdów gnieźnieńskich. Mamy to szczęście, że w ostatnich mogliśmy partycypować jako organizatorzy. Ale pamiętamy również o tym, że idea powstania Instytutu Kultury Europejskiej zrodziła się właśnie w wyniku tych zjazdów. Najpierw tego drugiego zjazdu z 1997 roku, a potem na trzecim zjeździe jubileuszowym trzy lata później, który uświetniony był obradami Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W historii naszego państwa i narodu było to jedyne wyjazdowe posiedzenie Sejmu. To na tym posiedzeniu Sejm podjął uchwałę o utworzeniu tutaj w Gnieźnie Kolegium Europejskiego, którego przesłaniem miało być budowanie współpracy między narodami. Stworzenie Kolegium o mocnym wydźwięku naukowym nastawionym na kształcenie przede wszystkim doktorantów, a więc ludzi już uformowanych, w których będziemy wpajać ideę porozumienia ponad narodami. Okazało się, że droga jest trudniejsza niż by się nam to wówczas wydawało. Ale jednak bilans jest pozytywny, gdy patrzymy na młodzież, która tu studiuje i na współpracę jaką rozwijamy. To co zrobiliśmy pokazuje, że wysiłek, który wkładamy w budowanie idei europejskości tutaj w Gnieźnie jest wysiłkiem słusznym i który przynosi nam korzyść – przypomniał historię i mówił o teraźniejszości prof. zw. dr hab. L. Mrozewicz, dyrektor IKE UAM w Gnieźnie. W 2019 roku cztery uczelnie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Akademia Wychowanie Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu świętują wspólny jubileusz. Wszystkie one bowiem wywodzą się z powołanej w 1919 roku Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej rok później na Uniwersytet Poznański. Integralną częścią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest Instytut Kultury Europejskiej, który wpisał się na stałe w krajobraz Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej. – To nadzwyczajne posiedzenie Rady Instytutu Kultury Europejskiej odbywa się w ramach obchodów stulecia naszego uniwersytetu. To oczywiście wielkie wydarzenie w historii uniwersytetu. Jako rektor odbieram to jako dodatkowy zaszczyt, który mnie w życiu spotkał. Bo to faktycznie raz na sto lat się zdarza i ani moi poprzednicy, ani moi następcy takiego zaszczytu nie mieli. To stulecie obchodzimy w szczególnych okolicznościach, wdrażania nowej ustawy, która nie ułatwia nam funkcjonowania, bo jest takim jakby drugim wydarzeniem dziejącym się jednocześnie. Przy tej okazji chciałbym instytutowi złożyć podziękowania za całą dotychczasową działalność, bo wpisał się on już do historii naszego uniwersytetu i życzyć kolejnych udanych lat – powiedział prof. dr hab. Andrzej Lesicki, rektor UAM w Poznaniu. Nadzwyczajne Posiedzenie Rady IKE było okazją do podsumowania dotychczasowej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej instytutu oraz nakreślenia planów na przyszłość, w szczególności w obliczu zmian wynikających z wdrożenia nowego prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Przybyli goście złożyli władzom IKE gratulacje z okazji jubileuszu oraz życzenia dalszego rozwoju i kolejnych udanych lat. Wydarzeniu towarzyszyła specjalna wystawa w galerii IKE, ilustrująca obecność UAM wGnieźnie. (bk)