Shadow

Intensyfikujemy inwestycje

O kondycji finansowej Starostwa Powiatowego powiedział przed siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński. Jak przyznał włodarz powiatu, mimo iż wiele samorządów w tym czasie chce wstrzymać inwestycje, obecny Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zdecyduje się na kolejne.
Uchwalony budżet w 2018 roku, jeszcze za moich poprzedników zakładał 26 000 000 złotych deficytu. Moim poprzednikom nie udało się tego budżetu zrealizować i przekazano mi budżet z deficytem 16 000 000 złotych. Od moich poprzedników przyjęliśmy też nowy budżet na 2019 rok, którego byliśmy wykonawcą. Ten budżet na 2019 rok zakładał deficyt na poziomie 3 000 000 złotych. Deficyt ten zredukowaliśmy do poziomu 7 600 000 złotych, a obszary, które doprowadziły do takiej redukcji dotyczyły przede wszystkim wzrostu przychodów na poziomie 2 600 000 złotych, a jednocześnie zmniejszenia wydatków i oszczędności na poziomie ponad 8 000 000 złotych. Związane to było z optymalizacją zatrudnienia, zamrożeniem płac. Przez poprzedni rok został narzucony duży reżim przez nowy zarząd. Redukcja etatów spowodowała, że za te same pieniądze, zatrudnieni musieli wykonywać pracę za tych, którzy odeszli. Nawet moi radni uważali, że te cięcia są zbyt restrykcyjne i nie przyniosą oczekiwanego efektu. Obecnie mówimy o nadwyżce budżetowej na poziomie 1 600 000 złotych, ale ta oszczędność to praktycznie 10 000 000 złotych, gdyż realizowaliśmy budżet, który zakładał 3 000 000 złotych deficytu. Oszczędność na poziomie 10 000 000 złotych doprowadziła do nadwyżki 7 600 000 złotych – powiedział starosta powiatu gnieźnieńskiego i dodał: – Intensyfikujemy inwestycje. W 2008 roku inwestycje samorządowe uratowały polski biznes. Pójdziemy tą samą drogą.
W tej kadencji przerobimy około 50 000 000 złotych, by w tym roku zakończyć rozbudowę szpitala. Już dziś pracujemy nad zespoleniem tego szpitala, czyli przygotowanie starej materii od ulicy 3 Maja pod modernizację na poziomie 20 000 000 – 25 000 000 złotych, co nam pozwoli przenieść obiekty z ulicy świętego Jana na ulicę 3 Maja. Postanowiliśmy prowadzić inwestycje w takich obszarach, jak rozbudowa „eSTeDe”. Postanowiliśmy przygotować pod remont budynek przy ulicy Sienkiewicza, by przenieść tam Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i podejdziemy do przygotowania domów dziecka pod oczekiwania ustawodawcy. W tym roku jedną z inwestycji w oświacie będzie modernizacja budynku „Ekonomika”. Do tego dojdą inwestycje drogowe. Sytuacja powiatu jest lepsza. Zaczynamy stawać się wiarygodni przede wszystkim dla instytucji finansowych. JAROSŁAW WALERCZAK