Shadow

Inwestycja za ponad trzy miliony złotych


Radni Rady Miejskiej Witkowa osobiście chcieli się przekonać, jak postępują prace na terenie oczyszczalni ścieków, która jest modernizowana ze względu na konieczność podniesienia standardów oczyszczania ścieków. Radnych podczas wizji lokalnej na terenie budowy w szczególności interesował zakres prowadzonych prac, termin ich realizacji i związane z tym koszty. Niektórych radnych interesowała także nieprzewidziana w kosztorysie dodatkowa kwota 115 tysięcy złotych, o które zabiega i apeluje do burmistrza i radnych Tomasz Nowak, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej zapewniał, że modernizacja oczyszczalni jest kosztowna, ale bardzo potrzebna, a nowa technologia zagwarantuje jej żywotność przez kilkanaście kolejnych lat. Podczas spotkania najwięcej wątpliwości co do wydatkowania kolejnych stu tysięcy złotych mieli radni Marek Wiatrowski, Piotr Jóźwik i Grzegorz Kaźmierczak, którzy głośno wypowiadali swoje niezadowolenie pytając dlaczego taka duża kwota, którą trzeba będzie zabezpieczyć jeszcze w tegorocznym budżecie, nie była ujęta podczas kosztorysu. Należy przypomnieć, że realizowana inwestycja polega m.in. na budowie nowej przepompowni ścieków, budowie wiat, zadaszeń zbiorników i istniejących instalacji, zabudowie przykryć reaktorów biologicznych, wymianie mieszadeł w zagęszczaczu osadu, wymianie i modernizacji instalacji mechanicznego odwadniania osadu oraz budowie komór i rurociągów technologicznych między obiektowych wraz z armaturą odcinającą i pomiarową. Istniejące obiekty podlegające modernizacji i przebudowie to m.in. pomieszczenie prasy wraz z prasą w budynku techniczno-socjalnym, przepompownia ścieków, sekwencyjne reaktory biologiczne oraz zagęszczacz osadu. Realizowana inwestycja zakłada również powstanie nowo projektowanych obiektów, w tym: przepompowni ścieków, komory zasuw, komory pomiarowej oraz rurociągu technologicznego. O słuszności inwestycji przekonywał zarówno Tomasz Nowak, jak również przedstawiciel wykonawcy. Zdaniem obydwu dodatkowy koszt w realizowanej inwestycji był na wstępie nie do przewidzenia, a niektóre dodatkowe remonty zagwarantują podniesienie standardu wykonywanego zadania i były konieczne. W spotkaniu uczestniczył Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo oraz Łukasz Scheffs, zastępca burmistrza. Warto przypomnieć, że koszt całej inwestycji sięga ponad 3 miliony złotych, a jego wykonawcą jest firma ze Zbierska. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień tego roku i jak zapewnia Tomasz Nowak prace idą bardzo sprawnie. EWA SOCHA