Shadow

Inwestycje dla poprawy bezpieczeństwa i zdrowia

Na terenie gminy i miasta Witkowo prowadzonych jest szereg inwestycji, które są w trakcie realizacji, a minionym czasie wiele z ich się zakończyło. Polegają one m.in. na poprawie bezpieczeństwa na drodze, pozwolą na dojazd do posesji, polepszą wypoczynek dla dzieci i dorosłych poprzez pobudowanie nowych miejsc parkingowych, placów zabaw i boisk oraz te,które poprawiają jakość życia i zdrowia.
W celu poprawienia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zamontowano doświetlenie przy ul. Braci Łukowskich, Powstańców Wielkopolskich i Oświatowej oraz Poznańskiej za 125 tysięcy złotych. Wykonano ścieżkę rowerową na odcinku 250 metrów z Witkowa do Kołaczkowa. W planach było wykonanie dłuższego odcinka ścieżki (650 metrów) jednak ze względu na brak dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o które gmina wnioskowała było możliwe wykonanie części chodnika. Sukcesywnie wykonywane są renowacje budynków komunalnych, rekultywacja dróg gminnych, rozbudowa monitoringu, wykonywane są przyłącza budynków OSP Witkowo i budynku miejsko-gminnej opieki społecznej w Witkowie. Witkowskie dzieci będą zdrowsze poprzez naukę pływania. Deklaracja gminy uczestnictwa w programie pozwoli uczniom szkoły podstawowej klas: pierwszej, drugiej i trzeciej, do uczestnictwa w nauce pływania dla 120 dzieci. Całkowity koszt zajęć za jedno dziecko, to 330 złotych za dwa miesiące, z czego gmina zapłaci 150 złotych natomiast pozostałą kwotę przekaże Ministerstwo Sportu i Turystyki. (es)