Shadow

Inwestycje w Gminie Niechanowo

Urząd Gminy w Niechanowie podsumował wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych w minionych miesiącach. Został m.in. rozstrzygnięty przetarg na I etap przebudowy chodników drogi powiatowej w miejscowości Jarząbkowo. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane przez powiat gnieźnieński. Pięćdziesiąt procent kosztów pokryje Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie, a 50 % Gmina Niechanowo.
Udało się zamontować okna w nowo dobudowywanej części Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie. Zakupiono nowy sprzęt – zamiatarkę do bieżącego utrzymania czystości na drogach i chodnikach gminnych. Przeprowadzono prace polegające na utwardzeniu części dróg gruntowych – osiedlowych tj. ul. Pogodnej przy placu zabaw w Niechanowie oraz wyrównano drogi gruntowe na terenie całej Gminy. Przy przedszkolu w Niechanowie zawieszono dodatkowo oświetlenie na parkingu. Obecnie trwają prace nad nową dokumentacją i aktualizacją wcześniej wykonanej, w celu dalszej realizacji rozbudowy oświetlenia w gminie. W holu Urzędu Gminy Niechanowo powstało biuro podawcze, które usprawni obsługę klientów urzędu. Na parkingu znajdującym się za budynkiem urzędu powstały bramy, które zapewnią bezpieczeństwo i uniemożliwią wejście niepowołanym osobom po godzinach pracy urzędu.Ogłoszony został przetarg na modernizację czterech boisk przyszkolnych dofinansowanych z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pod nazwą ,,Remont boisk przy Szkole Podstawowej w Niechanowie i Jarząbkowie”. (kar)