Shadow

Izabelle rozdane. Muzea, które przygotowały najlepsze wystawy w 2022 roku

Coroczne nagrody i wyróżnienia dla wielkopolskich muzeów tym razem zostały wręczone w nowej siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. To swoisty hołd dla prof. Andrzej M. Wyrwy, który zmarł w ubiegłym roku, piastując stanowisko dyrektora tej placówki. W gronie laureatów nagród i wyróżnień wydarzenia znalazły się muzea w Gnieźnie i na Lednicy.
Izabelle to nagrody doceniające wszystko to, co najlepszego wydarzyło się w licznych wielkopolskich muzeach. Wydarzenie zaczerpnęło swoja nazwę od imienia Izabeli Czartoryskiej – arystokratki, mecenaski sztuki, której zbiory historyczne posłużyły do powstania pierwszego polskiego muzeum, zorganizowanego w Puławach. – Izabela Czartoryska, kiedy zakładała swoje pierwsze muzeum, na jego budynku napisała /przeszłość przyszłości/, warto zwłaszcza o tym drugim członie pamiętać. To ważne, aby w naszej działalności, posługując się zabytkami i mówiąc o przeszłości, myśleć również o tym, co będzie. Tym bardziej, że jako muzealnicy w naszej pracy mamy ogromną rolę do spełnienia, w tym kształtowania postaw obywatelskich – zaznaczył podczas uroczystości Jan Maćkowiak, prezes Fundacji Muzeów Wielkopolskich.
Spotkanie wielkopolskich muzealników w nowym gmachu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy było najlepszą okazją do wspomnienia jego wieloletniego dyrektora – profesora Andrzeja M. Wyrwy. Wybudowanie nowej siedziby dla tej ważnej instytucji odpowiedzialnej za badanie dziedzictwa i początków polskiej państwowości, było ukoronowaniem jego wybitnej kariery w opisywaniu i badaniu dziejów średniowiecza. Honorową nagrodę odebrała jego córka. W edycji nagrody za rok 2022 Grand Prix statuetka Izabelli przypadła dla Muzeum Narodowego w Poznaniu, a nagrody za pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance. Wyróżnienia i kolejne nagrody przypadły także jednostkom muzealnym w innych wielkopolskich miastach. Także te związane z Gnieznem i okolicą zostały dostrzeżone i docenione. Laureatem Drugiej Nagrody za działalność wystawienniczą zostało Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy za wystawę „Sześć-ścian przeszłości. Skarbiec z Ostrowa Lednickiego”. Na Lednicy została także Trzecia Nagroda, przyznana w kategorii Działalność Edukacyjna, za „Wypleciona tradycja – śladami wielkopolskiej plecionki”. W kategorii Działalność Naukowa i Wydawnicza wyróżniono nie tylko placówkę z Lednickiej wyspy (za „Między ziemią, wodą i powietrzem. Metody nieinwazyjne a dziedzictwo archeologiczne Lednickiego Parku Krajobrazowego”), ale także Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, za publikację „Stanowisko 15c. Wyniki badań archeologicznych” pod red. Ł. Kaczmarka, A. Różańskiego, w serii „Wczesnośredniowieczne Gniezno”, t. II, Gniezno 2022. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy otrzymało także Drugą Nagrodę za konserwację zabytkowego sztandaru Towarzystwa Powstańców i Wojaków ze Zdziechowy znajdującego się w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. – Cieszy to, że wśród laureatów znalazły się nie tylko te placówki z największym potencjałem, ale również te, które działają w lokalnych społecznościach i także mają interesującą ofertę. To jest pełny obraz wielkopolskiego muzealnictwa – powiedział w trakcie uroczystości Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Organizatorami konkursu o nagrodę Izabelli są Fundacja Muzeów Wielkopolskich oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który wspiera przedsięwzięcie także finansowo. (oak)