Shadow

Jaki będzie nowy rok szkolny w mieście?


Reforma edukacji, likwidacja gimnazjów, nowe wyzwania. Taki w skrócie będzie nowy rok szkolny 2017/2018. Michał Powałowski, wiceprezydent Gniezna, podsumował niedawno wyniki rekrutacji do szkół i przedszkoli.
Kończymy ostatni taki rok szkolny od 1999 roku, bowiem od nowego roku szkolnego nie będzie już szkół gimnazjalnych – przypomina Michał Powałowski. – Pozostaną tylko szkoły podstawowe, w których części będą oddziały gimnazjalne, natomiast Gimnazjum nr 2 będzie przez kolejne dwa lata wygaszane. Jak informuje wiceprezydent, gnieźnieńskie przedszkola przygotowały 1988 miejsc dla najmłodszych mieszkańców, a przyjęto ich 513, jednak 1424 kontynuuje wychowanie przedszkolne. – Stąd mamy jeszcze od września 51 wolnych miejsc w różnych grupach wiekowych. Najwięcej miejsc mamy dla trzylatków, a jest to związane z tym, że w Przedszkolu nr 12 tworzymy dwa dodatkowe oddziały. Obowiązkiem miasta jest, by zapewniło wszystkim dzieciom trzyletnim wychowanie przedszkolne. Ze zgłoszeń wynikało, że brakuje nam miejsc dla trzylatków właśnie, więc te oddziały powstały, jednak nie zgłosili się wszyscy zgłaszający pierwotnie akces – tłumaczy M. Powałowski i uspokaja, że na te wolne miejsca przyjmuje się także dzieci, które od 1 września mają już ukończone 2,5 roku. – Żaden nauczyciel zatrudniony w przedszkolach na czas nieokreślony, nie straci pracy – dodaje. W połowie marca ruszyła rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych. W centrum miasta, trzy szkoły podstawowe (SP 1, SP 2 i SP 5) przyjmą łącznie 141 uczniów, w tym 129 z terenu miasta i 12 z ościennych gmin. Pozwoli to utworzyć 7 oddziałów o średniej liczebności ok. 20 uczniów. – To dowodzi temu, że w centrum miasta trzy szkoły, a nie cztery wystarczą – podkreśla wiceprezydent. Szkoły we wschodniej części miasta (SP 6, SP 7, SP 9) przyjmą łącznie 208 uczniów (184 z miasta i 24 z gmin), co pozwoli utworzyć 9 oddziałów o średniej liczebności ok. 23 uczniów. Na Winiarach dwie szkoły (SP 10 i SP 12) przyjmą 166 uczniów (146 z Gniezna, 20 z gmin) i powstanie dzięki temu 6 oddziałów ogólnodostępnych o średniej liczebności ok. 22 uczniów oraz 2 oddziały integracyjne o średniej liczebności 16 uczniów. Ulokowana na os. Grunwaldzkim SP nr 8 przyjmie 88 uczniów z Gniezna i utworzy 4 oddziały, po 22 uczniów każdy. – Zakładaliśmy, że zgłosi się tutaj 140 uczniów. W „ósemce” nie było ścisłej rejonizacji i dzięki temu zamiast oddziałów sześciu, będą cztery. To spowoduje, że szkoła nie będzie tak bardzo obciążona, a zajęcia kończyć się będą około godziny 15.30 – zapewnia M. Powałowski. SP nr 3 przy ulicy Czarnieckiego przyjmie 57 uczniów z miasta, co pozwoli na utworzenie 3 oddziałów o śr. liczebności 19 uczniów.- Nauczyciele Gimnazjum nr 2, o których najbardziej się wszyscy martwili, częściowo przechodzą już do innych szkół, częściowo będą uzupełniali etaty w innych szkołach, także na dzień dzisiejszy problemu tutaj nie ma. Oczywiście, najtrudniejszym rokiem będzie 2019, kiedy ostatni rocznik gimnazjalny skończy naukę i wtedy w naszych szkołach nie będzie dziewięciu roczników, tylko osiem. To będzie kluczowy moment determinujący ewentualne negatywne ruchy kadrowe – nie kryje Michał Powałowski. (ak)