Shadow

Jakość powietrza jest dobra

Od kilku tygodni w Gnieźnie działa system monitorujący jakość powietrza. Pierwszego podsumowania jego funkcjonowania dokonali na wspólnej konferencji prasowej 5 lutego: zastępca prezydenta Jarosław Grobelny i przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Najbardziej zanieczyszczonym terenem okazała się ul. Czarnieckiego i tam Straż Miejska będzie przeprowadzała więcej kontroli.
Na początku spotkania w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie przypomniano, że mieszkańcy na bieżąco mogą na stronie internetowej www.powietrze.gniezno.eu sprawdzać poziom stężenia pyłów PM 10 oraz PM 2,5 w powietrzu. Urządzenia do pomiarów zainstalowano na kilku budynkach w mieście: Urzędu Miejskiego, SP nr 3, SP nr 8, PWSZ oraz przy ulicach Wyszyńskiego i Słowackiego. Efekty monitoringu, na przykładzie grudnia 2017 roku przedstawili: prof. zw. dr hab. Jerzy Siepak oraz Bartosz Kołodziej, student, który zaprojektował cały system. Okazało się, że w grudniu niebezpieczny poziom pyłów występował maksymalnie 6 dni w miesiącu. Najbardziej zanieczyszczonym pod tym względem miejscem jest teren przy ul. Czarnieckiego, a następne w kolejności są punkty przy ul. Wyszyńskiego (5 dni przekroczenia) oraz ul. Słowackiego (3 dni przekroczenia). Relatywnie najlepsze powietrze według pomiarów jest na ul. Lecha (2 przekroczenia) i przy SP nr 8 (1 dzień przekroczony). Okazało się także, że wyniki z punktów pomiarowych zgadzają się z oficjalnymi pomiarami prowadzonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zastępca prezydenta J. Grobelny stwierdził, że Straż Miejska zintensyfikuje kontrole w dzielnicach, w których przekroczenia poziomu zanieczyszczenia powietrza są największe. Już teraz strażnicy aktywnie sprawdzają, czym gnieźnianie palą w piecach. Bieżące informowanie mieszkańców Gniezna o zanieczyszczeniu powietrza pozwala na zaniechanie aktywności fizycznej na „świeżym powietrzu” w przypadku znacznych przekroczeń, które są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych z problemami krążeniowymi, dla kobiet w ciąży i dla dzieci. W przypadku wystąpienia przekroczeń dla pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 nie jest wskazane także uprawianie sportów wymagających intensywnego wysiłku, a tym samym bardziej intensywnej wymiany powietrza. Od niedawna system monitoringu powietrza działa także na urządzeniach mobilnych. Wystarczy znaleźć na Messengerze na FB profil Smart City Gniezno.
MARCIN KRYŚKIEWICZ