Shadow

Jawor dla Jaworowa


Niecodzienne święto obchodziło w ubiegłym tygodniu sołectwo Jaworowo, gmina Witkowo: piętnastolecie wsi oraz sprawowania przez Krzysztofa Bykowskiego sołtysowania. Była to wspaniała okazja, żeby powspominać i podsumować to, co przez te kilkanaście lat się w sołectwie zmieniło za sprawą sołtysa i rady sołeckiej.
W uroczystości udział wzięli m.in. Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Łukasz Scheffs, zastępca burmistrza, Piotr Jóźwik, przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie z radnymi oraz mieszkańcy Jaworowa. Dla upamiętnienia tego ważnego dnia posadzono okolicznościowe drzewko – jawor. Pod korzeniami umieszczono akt jubileuszowy z podpisami wszystkich uczestników uroczystości. Oprócz wystąpień, życzeń i gratulacji dla sołtysa, rady sołeckiej oraz mieszkańców, sołtys sołectwa Jaworowo Krzysztof Bykowski przedstawił także sprawozdanie z działalności sołectwa. – Do 2002 roku sołectwo Jaworowo należało do sołectwa Czajki –Królewiec – Jaworowo. Jednak dzięki staraniom Krzysztofa Szkudlarka (nieżyjącego burmistrza) oraz nieżyjącego także radnego rady miejskiej Edwarda Ruteckiego sołectwo stało się samodzielną jednostką. Te piętnaście lat to czas wielu zmian na lepsze. Powstała świetlica, plac zabaw dla dzieci, pobudowano chodnik po obu stronach drogi, zainstalowano kilka lamp oświetleniowych, powstały wiaty przystankowe oraz zakupiliśmy sprzęt oświetleniowy. Nienagannie wykorzystujemy także fundusz sołecki na potrzeby wsi z myślą o mieszkańcach. Jako sołectwo uczestniczymy także w różnego rodzaju zawodach sportowych i sami je organizujemy, zdobyliśmy ponad czterdzieści pucharów oraz spotykamy się na festynach i zabawach tanecznych – podsumował Krzysztof Bykowski. Uroczystość uświetnił występ Kapeli Odjazdowej z Witkowa.
EWA SOCHA