Shadow

Jedni wnioskują, drudzy protestują

Na terenie Osiedla nr 2 w Trzemesznie, przy szkole Podstawowej nr 1, to jest na ulicy Szkolnej i Śniadeckich została wprowadzona strefa zamieszkana. To bardzo newralgiczny punkt miasta. SP nr 1 jest największą szkołą w gminie Trzemeszno, co wiąże się ze wzmożonym ruchem samochodów, jak i pieszych. Strefa ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo pieszych, głównie uczniów idących do szkoły, którzy do tej pory musieli lawirować pomiędzy jeżdżącymi, jak i zaparkowanymi wzdłuż tych ulic samochodami. Nie wszystkim jednak takie rozwiązanie się podoba.
Strefy zamieszkania są to miejsca, w których z jednej strony piesi zyskują szczególne prawa, a z drugiej kierowcy muszą podporządkować się wielu przepisom ograniczającym swobodę ich poruszania się. Tylko w strefach zamieszkania piesi mają bezwzględne pierwszeństwo nad kierowcami. Służą między innymi zapewnieniu bezpieczeństwa nie tylko dorosłym pieszym, ale i dzieciom. Co ważne, dzieci w tylko w tej strefie mają prawo do samodzielnego poruszania się po drodze nawet wtedy, gdy jeszcze nie skończyły 7 lat. Wynika to z faktu, że strefy zamieszkania nie dotyczy przepis mówiący, że dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek 10 lat. Dzięki ograniczeniom praw kierowców w strefie zamieszkania dzieci mogą przemieszczać się bez obaw. *W strefie zamieszkania pieszy może poruszać się po całej szerokości drogi i nie ma obowiązku ograniczać się tylko do chodnika, czy drogi dla pieszych. P*ieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem. Dlatego kierowcy muszą w strefach zamieszkania przestrzegać kilku zasad, które mogą okazać się dla nich utrudnieniem. Jednym z nich jest ograniczenie prędkości,pojazdy mogą *poruszać się tam z maksymalną prędkością 20 km/h. *W strefach zamieszkania obowiązuje zakaz postoju w miejscach, które nie są do tego specjalnie przeznaczone. Kierowcy mogą zaparkować samochody tylko na wyznaczonych do tego miejscach parkingowych. Za nieprzestrzeganie tych przepisów grożą karne mandaty.
Właśnie niemożność parkowania samochodu przed posesjami na tych ulicach nie podoba się kilku mieszkańcom ul. Szkolnej i ul. Śniadeckich, czego dali wyraz na zebraniu Osiedla nr 2, jakie odbyło się 2 września. Dopytywano się na jaki wniosek została wprowadzona ta zmiana organizacji ruchu. Obecny w sali Norbert Dombek, kierownik referatu inwestycji trzemeszeńskiego ratusza odpowiedział, że strefa została wprowadzona na wniosek mieszkańców Osiedla nr 2. Jak się okazuje, taki wniosek został po raz pierwszy zgłoszony już w 2015 roku przez mieszkańców ul. Szkolnej, później był ponawiany także jako wniosek mieszkańców i zarządu osiedla. (kar)