Shadow

Jednogłośnie ustalili pensję wójta

Podczas minionych, trzecich obrad nowej Rady Gminy Niechanowo samorządowcy jednogłośnie ustalili wynagrodzenie wójta Szymona Robaszkiewicza. Pensja włodarza niechanowskiej gminy wynosi od sierpnia 9711 złotych brutto.
Radni gminni wypowiedzieli się w sprawie ustalenia pensji dla wójta Gminy Niechanowo. Na pensję – 9711 złotych brutto – składa się wynagrodzenie zasadnicze – 4700 złotych, dodatek funkcyjny – 1800 złotych, dodatek specjalny (40 procent łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) – 2600 złotych oraz dodatek za wieloletnią pracę – 611 złotych (wzrastający o 1 procent w każdym roku kalendarzowym). Jak stwierdziła podczas obrad przewodnicząca Rady Gminy Niechanowo Bożena Jaworska, wynagrodzenie regulują przepisy zawarte w ustawach – o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych i Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. – Poprzednie wynagrodzenie miesięczne było w wysokości 7540 złotych brutto. Takie wynagrodzenie nie jest adekwatne do zakresu obowiązków wójta i jego odpowiedzialności za podejmowane działanie. Biorąc to pod uwagę proponowana podwyżka jest uzasadniona.
Poprzednia rada ustaliła wynagrodzenie wójta niższe niż jego poprzednika, który wcześniej był wójtem. Były zapytania do poprzednich radnych, czy planują zwiększenie wspomnianego wynagrodzenia. Wówczas stwierdzono, że jeśli upłynie jakiś czas, wójt poddany zostanie ocenie za swoją pracę i wówczas wynagrodzenie może zostać podwyższone. Obecna rada oceniła działania wójta, jego pracę i stwierdziła, że podwyżka w takiej wysokości jak w uchwale jest zasadna. Szczegółowo omówiono to na komisjach, zaopiniowano pozytywnie – stwierdziła podczas sesji przewodnicząca RG Niechanowo Bożena Jaworska. Radni ustalili wynagrodzenia wójta jednogłośnie, a uchwała weszła w życie z mocą obowiązującą od 1 sierpnia tego roku. JAROSŁAW WALERCZAK