Shadow

Jednogłośnie w Gminie Gniezno

{CAPTION}
W czwartek, 15 grudnia radni Gminy Gniezno jednogłośnie podjęli pięć uchwał, w tym w sprawie zmian budżetowych na 2016 rok i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
**
Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniezno na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, 2 listopada tego roku zwrócił się do Wójta Gminy Gniezno o przekazanie na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego działki o powierzchni 0,0132 ha, ponieważ jest ona niezbędna do przebudowy skrzyżowania ul. Konikowo z al. Reymonta w Gnieźnie, urządzenia zjazdu na pozostałe działki oraz poszerzenia drogi powiatowej przy al. Reymonta. Rada Gminy pozytywnie ustosunkowała się do przekazania darowizny dla Powiatu Gnieźnieńskiego, ponieważ ma to służyć realizacji celowi publicznemu. Kolejna podjęta uchwała to w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.Wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom OSP za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych wynosi 20 zł, a za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 7 zł. W uchwale budżetowej na 2016 rok dokonano m.in. zmiany i zwiększono dochody budżetu o kwotę dotacji celowej w wysokości 376 tys. 654 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. (bk)* *