Shadow

Jednostki OSP otrzymały nowy sprzęt

Podczas sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, 29 listopada, nastąpiło uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenia i sprzętu ratowniczego, zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
Jak poinformował Jan Kulpiński, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, a jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Czerniejewie, Fundusz Sprawiedliwości został uruchomiony w bieżącym roku przez Ministra Sprawiedliwości. – Dla województwa wielkopolskiego ten fundusz został włączony w sierpniu 2018 roku. Gmina Czerniejewo złożyła wniosek o powierzenie realizacji tego zadania jako jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości. Zadanie to jest realizowane pod nazwą „Skuteczna pomoc pokrzywdzonym i likwidacja skutków pokrzywdzenia przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych miasta i gminy Czerniejewo” i obejmuje obydwie jednostki OSP działające na terenie naszej gminy – tłumaczył Jan Kulpiński. W ramach zadania OSP Żydowo otrzymała: torbę ratowniczą PSP R1 i latarkę akumulatorową, natomiast OSP Czerniejewo przekazano: podporę do stabilizacji pojazdów,parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, bosak dielektryczny, zbijak do szyb hartowanych i piłę ratowniczą do szyb klejonych. Wartość przekazanego sprzętu to 10 508 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 99%, natomiast 1% stanowił wkład własny miasta i gminy Czerniejewo. Projekt prowadziła druhna Maria Kopeć, członkini OSP w Czerniejewie, będąca również pracownikiem czerniejewskiego urzędu. Przekazanie sprzętu przez władze gminy delegacjom obydwu jednostek nastąpiło 29 listopada, podczas sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Chwilę po przekazaniu zakupionego sprzętu, druhowie dokonali jego krótkiej prezentacji. (ks)