Shadow

Jednym głosem o sprawach gminy


Podczas obrad Rady Gminy Niechanowo, 22 września samorządowcy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem poszczególnych projektów uchwał; w porządku obrad było ich 10. Była to zatem jedna z najkrótszych sesji niechanowskiej rady, trwała zaledwie godzinę. Radni gminni wypowiedzieli się jednomyślnie w zmianach w tegorocznym budżecie. Zgodni byli również w sprawach sprzedaży nieruchomości niezabudowanych – jednej w Karsewie i trzech w Trzuskołoniu oraz wyrazili swoją aprobatę na nieodpłatne przejęcie przez gminę nieruchomości w Jelitowie oraz Marysinie. Między innymi także jednogłośnie uchwalony został „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia”. Projekt tego programu omówiła krótko Danuta Tomczak, inspektor d/s organów gminy, działalności gospodarczej i zdrowia: – Ten program zawiera wszystkie potrzebne dane, jak długo będzie realizowany, kto będzie wykonywał to zadanie, jaka populacja jest objęta tym programem. Wiadomo już, że potencjalna populacja liczy łącznie 696 osób. Gmina podzielona jest na dwa ośrodki – w Żydowie i Niechanowie, chociaż jeszcze nie wiemy, kto będzie realizował to zadanie, gdyż przeprowadzony zostanie konkurs. Po jego rozstrzygnięciu podpisana zostanie umowa. Na realizację tego programu w budżecie gminy na ten rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 8 000 złotych. W punkcie „Interpelacje i wnioski” radny Szymon Robaszkiewicz apelował, by w nowym okresie programowania gmina była przygotowana do aplikowania o środki na kanalizację dla Żelazkowa, Kędzierzyna, Trzuskołona, Miroszki, Jelitowa czy Grotkowa. – Ile państwo potrzebujecie czasu na przygotowanie dokumentacji? Działka w Karsewie ma wycenę 137 000 złotych, a tę kwotę można dobrze spożytkować, aplikując jednocześnie o dodatkowe fundusze – mówił S. Robaszkiewicz. Maria Graczyk, skarbnik gminy odpowiedziała, że jeśli chodzi o te działki, to pieniądze są już rozdysponowane. – Musimy je sprzedać, by zrealizować budżet, który jest zaplanowany. Te pieniądze są już zagospodarowane – powiedziała pani skarbnik. – Do 2020 roku jest ostatnie rozdanie i jeśli tego czasu nie wykorzystamy, wypadniemy słabo na tle sąsiednich gmin. Kanalizacja to milionowe kwoty – ripostował S. Robaszkiewicz. Pod koniec goście, głównie sołtysi dopytywali się między innymi o wypłaty w ramach 500+ (do tej pory jest to 550 wniosków rodzinnych, na 850 dzieci, a wypłaty tych świadczeń realizowane są na bieżąco), czy braku świetlicy w Gurowie. – Jeżeli wykonawca nie rozpocznie w najbliższym czasie tej inwestycji, czyli budowy wspomnianej świetlicy, skierujemy sprawę do sądu – poinformował wójt.