Shadow

Jedyny projekt z naszego regionu otrzymał dofinansowanie

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni otrzymało darowiznę na realizację projektu „Ratując pszczoły ratujemy plony – do Szlaku Piastowskiego przez pszczeli przystanek” w ramach konkursu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam” organizowanego przez Fundację Santander Bank Polska SA im. Ignacego Jana Paderewskiego we współpracy z Santander Bank Polska SA. Projekt będzie realizowany od grudnia 2018 roku do czerwca 2019 roku.
**Głównym celem projektu jest uświadomienie turystom i mieszkańcom Kaliny strategicznej roli owadów zapylających w środowisku przyrodniczym, przedstawienie wpływu chemizacji prac rolnych oraz zanieczyszczenia środowiska na gwałtowny spadek plonów w związku z ginięciem owadów zapylających oraz podjęcie działań wpływających na zatrzymanie procesu ginięcia owadów zapylających. Na całym świecie maleje liczba owadów zapylających, w tym pszczół, które są najważniejszymi zapylaczami roślin kwiatowych i odpowiadają za 40 procent pożywienia człowieka. Istnienie pszczół dziko żyjących jest zagrożone przez czynniki środowiskowe, choroby i pasożyty, zmiany klimatyczne oraz zwiększające się narażenie na oddziaływanie środków chemicznych wytwarzanych przez człowieka. Projekt będzie polegał na stworzeniu „pszczelego przystanku”, który znajdować się będzie w miejscowości Kalina przy licznie uczęszczanej gruntowej drodze na skraju lasu, przy stacji kolejowej, w pobliżu jeziora Wierzbiczańskiego znajdującego się w granicach Obszaru Natura 2000 PLH 300026 „Pojezierze Gnieźnieńskie” . Drogą tą licznie uczęszczają zarówno rowerzyści jak i piesi ze względu na niewielką odległość od dużego ośrodka miejskiego, jakim jest Gniezno oraz łatwość dojazdu do tej okolicy. „Pszczeli przystanek” będziepunktem edukacyjnym, na który składać się będą: konstrukcja zasiedlająca dla dzikich pszczół i trzmieli, tablica „Poznajemy owady” informująca również o roli owadów zapylających i zagrożeniach dla ich egzystencji, interaktywny drewniany ul składający się z ramek edukacyjnych omawiających w ciekawy sposób aspekty pszczelarstwa i gra edukacyjna o efektach działalności pszczół. Umiejscowienie „pszczelego przystanku” w miejscu o znacznych walorach krajobrazowych i turystycznych oraz będącego naturalnym środowiskiem występowania owadów zapylających, przyczyni się do rozpropagowania tak ważnej kwestii, jaką jest zapobieganie masowym wymarciom owadów zapylających. Dzięki projektowi zostanie przekazana wiedza związana z biologią pszczół i owadów zapylających, ich znaczeniem w środowisku oraz ich wpływem na wielkość płodów rolnych i sadowniczych, jak również zagrożeniach wynikających dla tej grupy zwierząt w związku ze wzrostem zanieczyszczenia środowiska oraz stosowania środków ochrony roślin. Projekt zaktywizuje turystów i okolicznych mieszkańców do zidentyfikowania zagrożeń wynikających z chemizacji produkcji rolnej i sadowniczej. (obk)