Shadow

Jest już projekt planu dla os. Orła Białego. Ma zabezpieczyć interes mieszkańców i chronić ich przed budową niechcianego wieżowca

Opracowanie i przyjęcie przez radnych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może uchronić mieszkańców osiedla Orła Białego w Gnieźnie przed kontrowersyjnymi inwestycjami deweloperskimi w typie planowanego w miejscu „Panoramy” wieżowca mieszkalnego. Po planach inwestorów, którzy chcą obok już istniejących wieżowców postawić na małej działce jeszcze jeden, wywołał dyskusję i pytania, jak ratować osiedle przed niekontrolowanym zagęszczaniem przestrzeni. Projekt planu już jest. Niebawem odbędzie się nad nim publiczna dyskusja.
Malowniczo położone osiedle Orła Białego na gnieźnieńskich Winiarach do niedawna nie wywoływało większych dyskusji. Zaplanowane przed laty w ramach całego kompleksu zespołu osiedli, zostało zrealizowane niemal tak, jak wyobrażali sobie to jego projektanci. Jednak od kilku lat wśród mieszkańców wyczuwalny jest niepokój i pytania, czy ten spokojny kawałek Winiar nie zostanie dogęszczony inwestycją, która zmieni charakter osiedla. Mowa tu o planach dewelopera, który w miejscu „Panoramy” widziałby 12-kondygnacyjny wieżowiec mieszkalny ze 158 mieszkaniami. Miałby on w wyobraźni inwestora stanąć w sąsiedztwie już istniejących wieżowców, lecz jego usytuowanie mogłoby przysłonić ich mieszkańcom światło i przestrzeń. Do tego zwiększona drastycznie liczba mieszkańców nowego obiektu i ich pojazdy mogłyby sparaliżować życie nie tylko os. Orła Białego, ale i całego kompleksu Winiar. Samo osiedle nie posiada dotąd miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Określałby on całościowo – co wolno, a czego nie wolno budować na osiedlu i jak ma ono docelowo wyglądać w przyszłości. Skoro takiego planu nie ma, inwestor wystąpił do Urzędu Miejskiego o warunki zabudowy, których jednak nie wydano. W ocenie urzędników magistratu sylweta nowego wieżowca zacieniałaby mieszkania sąsiednich bloków i wprowadziłaby chaos komunikacyjny na i tak już zatłoczonym pojazdami osiedlu.
By ostatecznie uchronić osiedle przed nadmiernym dogęszczeniem zabudowy, miejscy radni postanowili przystąpić do sporządzenia planu dla os. Orła Białego. O tym jakie problemy może generować dogęszczanie wolnej przestrzeni blokami, świadczy sama dotychczasowa historia osiedla. Wcześniej z ulicą Gdańską miała je komunikować zbiorcza droga. Jednak ona nie powstała, a w jej śladzie dobudowano jeszcze cztery bloki. Przez to dziś kierowcy krążą wąskimi alejkami między blokami i w skomplikowany sposób próbują wydostać się z osiedla, a między samymi blokami brakuje przestrzeni i zieleni. Dobudowa jeszcze kolejnego wieżowca mogłaby te problemy zwiększyć.
*Projekt miejscowego planu jest już na etapie tzw. wyłożenia. Można się z nim zapoznać w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie do 22 sierpnia. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 10 sierpnia 2023 r., o godz. 16 w Wieczerniku Kościoła Rzymsko Katolickiego pw. błogosławionego Radzyma Gaudentego w Gnieźnie, ul. Biskupińska 75. Będzie to szansa na spotkanie się z projektantem planu, samym projektem dokumentu oraz urzędnikami magistratu. Uwagi do projektu planu można składać do Prezydenta Miasta Gniezna do 5 września.*
ALEKSANDER KARWOWSKI