Shadow

Jest porozumienie związków z zarządem VW. Gwarancja zatrudnienia i wzrost płac mimo przestojów w fabrykach

Niestabilna sytuacja na światowych rynkach półprzewodników sprawia, że co jakiś czas muszą stawać zakłady motoryzacyjne w Europie. Dotyka to też fabryk Volkswagena w Poznaniu i Wrześni w których pracuje wielu gnieźnian i mieszkańców regionu. Zaniepokojeni pracownicy ciągłymi przestojami przystąpili do rozmów z zarządem spółki, by zagwarantować sobie zatrudnienie w niepewnych czasach oraz uzyskać podwyżki w okresie galopującej inflacji.
Czas pracy i wynagrodzenia na lata 2022 – 2023 były głównymi celami rozmów zarządu Volkswagen Poznań z OM NSZZ Solidarność. – Strony przystąpiły do tych negocjacji z pełną odpowiedzialnością za pracowników i przedsiębiorstwo, mieliśmy całkowitą świadomość sytuacji ekonomicznej w Polsce i produkcyjnej naszych zakładów. W obecnej sytuacji głównym celem jest zabezpieczenie zatrudnienia jak największej ilości pracowników – komentuje Piotr Olbryś, przewodniczący NSZZ Solidarność Volkswagen Poznań. – W związku z tym, najważniejszym punktem porozumienia jest utrzymanie zatrudnienia 8500 koleżanek i kolegów do początku 2024 roku – dodaje. To udało się w toku negocjacji uzyskać, podobnie jak inne uzgodnienia dotyczące czasu pracy, które obejmują wachlarz rozwiązań, z których pracownik może skorzystać w sytuacji postojów i przerw produkcyjnych. Są to: – konta „plus” i „minus”, na których gromadzić można godziny i dni nadliczbowe z myślą o ich odbiorze w sytuacji przestoju, jako rozwiązania indywidualne i kolektywne; dni wolne za pracę w soboty i w dni harmonogramowo wolne; dni wolne do odbioru za każde 100 wypracowanych nadgodzin; wykorzystanie urlopów lub na wniosek pracownika innych rozwiązań wynikających z przepisów prawa pracy oraz regulacji wewnętrznych w Volkswagen Poznań.
– Podpisany przez obie strony pakiet uzgodnień, pozwoli w zrównoważony sposób zarządzać przedsiębiorstwem, czasem pracy i zabezpieczyć miejsca pracy. Bardzo duże znaczenie dla powodzenia tych negocjacji miało odpowiedzialne podejście związku zawodowego do sytuacji ekonomicznej wynikającej ze zmiennych prognoz produkcyjnych – nie kryje satysfakcji z podpisanego porozumienia Jolanta Musielak, członek zarządu Volkswagen Poznań ds. personalnych i organizacji. – Sytuacja gospodarcza, w tym obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost poziomu inflacji w naszym kraju oraz zobowiązania wynikające z wcześniejszych uzgodnień z OM NSZZ Solidarność skłoniły nas do podjęcia rozmów o waloryzacji tabeli płac – dodaje Agnieszka Olenderek, członek zarządu Volkswagen Poznań. W myśl podpisanych dokumentów, od 1 stycznia 2022 r. nastąpi wzrost płac w tabeli wynagrodzeń o 5% i dalej, od 1 stycznia 2023 r. o kolejne 3,7%. Ponadto uzgodniono, że na najbliższe dwa lata utrzymane zostaną premie i dodatki obowiązujące w roku 2021. ALEKSANDER KARWOWSKI