Shadow

Jest wizualizacja trzemeszeńskiego dworca

Trzemeszno już od kilku lat żyje wiadomością, iż PKP SA zamierza wyremontować dworzec kolejowy. PKP są jest po przetargu na tę inwestycję, ale umowy z wykonawcami jeszcze nie podpisano.
Władze PKP SA ogłosiły przetarg na remont i przebudowę trzech zabytkowych dworców – Złotniki Kujawskie, Trzemeszno i Mogilno. Prace, w wyniku których zabytkowe obiekty odzyskają dawny blask mają według PKP zająć nieco ponad rok.
Trzemeszno leży przy linii kolejowej nr 353 relacji Poznań Wschód – Dziarnowo. Dworzec z 1872 r. jest objęty ochroną konserwatorską. Zaplanowano tutaj całkowitą wymianę stropów, wykonanie nowych ścian nośnych, powiększenie otworów drzwiowych z nadprożami, remont elewacji. Wtórna dobudówka od strony wschodniej zostanie wyburzona. Przebudowany zostanie układ wnętrz. Na parterze znajdą się hol, pełniący funkcję poczekalni, kasy, toalety oraz lokale komercyjne. Również na piętrze zaplanowano lokal komercyjny zamiast mieszkań. Przewidziano zniwelowanie poziomu terenu i wyrównanie z poziomem posadzki parteru, remont nawierzchni i zagospodarowanie zieleni.Na realizację poszczególnych zadań przeznaczono 64 tygodnie. Na czas prac powstaną kontenerowe dworce tymczasowe.
Do przetargu na remont trzemeszeńskiego dworca wpłynęły cztery oferty. PKOB Wegner wyceniło prace na 9 mln zł brutto, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD na 9,3 mln zł brutto, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD – Przemysłówka na 12,5 mln zł brutto, a SKB na 12,9 mln zł brutto. Również i w tym przypadku wszystkie oferty są powyżej budżetu, który określono na 7,8 mln zł brutto. Władze PKP są jednak zdeterminowane co do rozpoczęcia prac; w tej chwili trwają jeszcze rozmowy z oferentami i negocjacje cenowe. Do podpisania umowy może dojść jeszcze w sierpniu.
Równocześnie PKP rozmawia z samorządem Trzemeszna co do przejęcia przez gminę budynku dworca. Wstępnie rozważano umiejscowienie tam Muzeum Regionalnego.
RENATA PAŁUCKA