Shadow

Jestem dumny z waszych osiągnięć…


Wójt gminy Niechanowo Eugeniusz Zamiar i Tadeusz Tomaszewski, były poseł i przewodniczący Wielkopolskiego Związku Ludowych Zespołów Sportowych wręczali w czwartek, 2 marca okolicznościowe statuetki dla wyróżniających się młodych sportowców i ich trenerów oraz opiekunów. Uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury. Tym razem na liście wyróżniających się sportowców znalazło się 130 nazwisk.
Podczas uroczystego spotkania w GOK doceniono finansowo 25 zawodników, trenera i działacza sportowego, a Zuzanna Lewandowska otrzymała stypendium wójta niechanowskiej gminy. Tak młodzi sportowcy, jak opiekunowie, trenerzy, prezesi oraz dyrektorzy szkół, do których uczęszczają młodzi zawodnicy spotkali się z władzami gminy na uroczystości wręczenia okolicznościowych statuetek, nagród pieniężnych i stypendium. Było to podziękowanie za uzyskane wyniki w roku 2016. – Nie tylko duże kluby, ale też te mniejsze, koła i stowarzyszenia mają swoje znaczenie, gdyż one również promują gminę i rozwijają tężyznę fizyczną. Na wyniki składa się wiele czynników: chęci sportowców, dobrzy trenerzy, upór i determinacja trenerów i rodziców, wylany pot i poświęcony czas. By były wyniki, musi być wsparcie ze strony gminy – merytoryczne, finansowe i infrastrukturalne. Przez ostatnie kilka lat wypracowaliśmy sobie model współpracy, jeśli chodzi o sport. Działa między innymi Gminna Rada Sportu – wójt gminy Eugeniusz Zamiar i dodał: – Mamy świadomość, że potrzebujemy nowej infrastruktury – boisk, hali sportowej. W tym roku rozpoczynamy trzy przedsięwzięcia na terenie gminy: w Niechanowie powstanie centrum rekreacyjne – plac zabaw, skate park i siłownia zewnętrzna, siłownia zewnętrzna powstanie też w Cielmowie, a w połowie tego roku zaczniemy realizować budowę ciągów pieszo-rowerowych o długości 8,5 kilometra. Dzisiaj jest czas, by podziękować za wyniki, począwszy od dyrekcji szkół, nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, prezesów klubów, po zawodników i ich rodziców. Jestem dumny z waszych osiągnięć w każdej dyscyplinie. Tadeusz Tomaszewski, członek Polskiego Komitetu Olimpijskiego natomiast stwierdził: – Po raz kolejny odbywa się spotkanie na terenie naszej gminy z uzdolnionymi sportowcami. Podsumowujemy szereg wydarzeń ubiegłego roku, a był to rok olimpijski. Budujemy od wielu lat fundamenty systemowego wsparcia rozwoju sportu. Dzisiaj przybył do GOK kwiat niechanowskiego sporu. Wiele też dzieje się na płaszczyźnie upowszechniania sportu. To między innymi festyny sportowe na terenie całej gminy, rajd rowerowy i Ogólnopolski Bieg Niechana.
Podczas tej uroczystości Zdzisław Siudziński, działacz sportowy wręczył książki swojego autorstwa dotyczące futsalu E. Zamiarowi i T. Tomaszewskiemu, a zebranym w sali GOK zaprezentowano ubiegłoroczne wydarzenia sportowe na terenie gminy (swoje prezentacje przedstawiły kluby: Błyskawica, Pelikan, Niechan i Pałac). Następnie wręczono nagrody i stypendium oraz statuetki. Wyróżniono nie tylko zawodników, ale także opiekunów, trenerów i prezesów klubów: Pielikan, Błyskawica, Pałac, Niechan, Sokół i Jarząbek. Natomiast T. Tomaszewski ofiarował wydawnictwa związane z igrzyskami w Rio Zuzannie Lewandowskiej, Julicie Bartz, Mikołajowi Nowakowi oraz Jędrzejowi Strzyżowi.
JAROSŁAW WALERCZAK