Shadow

Jeszcze do końca miesiąca, ale…

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął do realizacji w tym roku dofinansowanie do zakupu wózka o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar C Zadanie 1.
Z dofinansowania mogą korzystać osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do 16 roku życia, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 złotych. Wkład własny wnioskodawcy to co najmniej 10 procent ceny brutto zakupu. – Do tego zadania mogą aplikować też osoby w wieku emerytalnym, które pracują. Wnioski, to gotowe druki, które trzeba złożyć do 31 sierpnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. Jeśli osoby nie zdążą w tym terminie, PFRON obiecywał, że będzie wyrażał zgodę na przedłużenie terminu z racji, iż jest to okres wakacyjny i jest to „młody” program. Po zebraniu wniosków skierujemy zapytanie do PFRON o środki – powiedziała Elżbieta Pilarczyk, dyrektor PCPR.
Jacek Pluta, współwłaściciel gnieźnieńskiego sklepu medycznego i wypożyczalni „Jamed” poinformował, że ceny takich wózków kształtują się od 6 000 do 20 000 złotych, w zależności od parametrów i mocy silników. Średnia cena kształtuje się na poziomie 10 000 złotych za dobry wózek. Taki wózek gwarantuje osobie niepełnosprawnej samodzielne przemieszczanie się do 50 kilometrów. – Pacjent zgłasza się do sklepu medycznego z decyzją przyznania dofinansowania do zakupu takiego wózka. Następnie na postawie parametrów pacjenta podpowiadamy, jaki wózek ma być dobrany i w ciągu około dwóch tygodni realizujemy zlecenie przy wpłacie własnej w wysokości 10 procent. Pozostała kwota zostaje nam przelana – dodał J. Pluta. Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach zadania – co 3 lata, licząc od roku następującym po roku, w którym udzielono pomocy niezależnie od programu. Nabór wniosków trwa do końca sierpnia. Szczegółowe informacje w PCPR w Gnieźnie lub na stronie PFRON. (jw)