Shadow

Jodek potasu. Znamy zasady jego dystrybucji na terenie Gniezna

Wszyscy mieszkańcy Gniezna w wieku do 60. roku życia zostali zabezpieczeni w tabletki z jodkiem potasu, jednak prezydent miasta wnioskuje o dodatkowe dawki także dla osób przebywających w Gnieźnie, a nie będących jego mieszkańcami.
O zasady dystrybucji jodku potasu, który ma być potencjalnym remedium na ewentualne zagrożenie promieniowaniem radioaktywnym w związku z wojną w Ukrainie, zapytał prezydenta w interpelacji Dariusz Banicki, radny miejski. Jak wynika z odpowiedzi na pismo, potrzeby mieszkańców są zabezpieczone, ale potrzeba dodatkowych dawek dla osób tymczasowo przebywających w Gnieźnie, jak np. studenci, uchodźcy i imigranci z Ukrainy, pracownicy delegowani. W tej sprawie złożono już wniosek do Wojewody Wielkopolskiego. W razie konieczności, dystrybucją tabletek zajmą się gnieźnieńskie szkoły podstawowe oraz przedszkola. Ponieważ nie ma potrzeby ewidencjonowania wydawanych dawek, urząd sugeruje odbiór tabletek w szkole lub przedszkolu najbliższym miejscu zamieszkania. Oficjalne komunikaty o miejscu dystrybucji jodku potasu będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w lokalnych mediach. „Należy jednak zaznaczyć, że wydawanie tabletek rozpocznie się w momencie uruchomienia akcji poprzez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do czasu wydania rozporządzenia tabletki nie będą wydawane. O rozpoczęciu akcji dystrybucji miasto będzie informować odrębnym komunikatem na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, lokalnych portalach internetowych, poprzez Straż Miejską oraz system ostrzegania mieszkańców” – informuje prezydent. Jak dodaje, osobom niepełnoletnim tabletki – w razie takiej konieczności – nie będą podawane w szkole lub przedszkolu bez obecności rodziców. (ak)