Shadow

Kalina zyskała nowy odcinek drogowy

Gmina Gniezno zakończyła inwestycję budowy drogi w miejscowości Kalina – „Między Stawami”. Generalnym wykonawcą była firma TRANSBRUK Marek Begier z Nekli.
 Powstała nowa droga o długości ponad 600 metrów z jezdnią o szerokości 5 m o nawierzchni mineralno-asfaltowej z obustronnym poboczem z tłucznia, umocnionym o szerokości 0,75 m. Postawionobarierę energochłonną, której zadaniem jest zminimalizowanie zagrożenia wypadnięcia pojazdów na skarpy nasypu. Istniejący rów melioracyjny został oczyszczony, a jego skarpy wyregulowane. Wykonano także zjazdy do posesji. – Realizujemy przyjęty w tej kadencjiprogram budowy dróg. Powstał kolejny odcinek drogowy, niezwykle oczekiwany przez mieszkańców. Droga, która trwale poprawia dojazd do wsi Kalina, bezpieczeństwo i komfortmieszkańców. W tym roku jest to następny odcinek, obok budowy dróg na Dalkach i w Jankowie Dolnym. Cieszę się bardzo, że mimo trudnych warunków ekonomicznych konsekwentnie realizujemy nasze plany. Jest to zasługa silnego zespołu urzędu i pozyskanych pieniędzy pozabudżetowych – mówi wójt gminy Maria Suplicka. Całość zadania wyniosła prawie 1,8 mln złotych, z czego ponad 190 tys. złotych Gmina Gniezno otrzymała w formie dotacji celowej ze środków budżetowych Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. (inf. prasowa)