Shadow

Kamień wmurowany, wkrótce odsłonięcie pomnika

Kilkanaście osób, zjednoczonych w minionych latach w Witkowie wokół patriotyczno-historycznych projektów i przedsięwzięć postanowiło usankcjonować formalnie swoje zaangażowanie. Dwudziestego 20 sierpnia zarejestrowało w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie Stowarzyszenie pod nazwą: „Zgrupowanie Historyczne KOMPANIA WITKOWSKA” i już pod jego szyldem postanowiło zrealizować pierwszy, ambitny projekt.
Pierwszym projektem realizowanym przez stowarzyszenie jest budowa, odsłonięcie i poświęcenie pomnika „Pamięci Ofiar Katyńskich Ziemi Witkowskiej” na witkowskim cmentarzu parafialnym.Kilka dni przed ostatecznym posadowieniem pomnika, 15 września odbyła się uroczystość wmurowania w fundamencie aktu erekcyjnego pomnika przy udziale wielu zaproszonych gości i darczyńców na rzecz tego pomnika. W sobotę, 26 września o godzinie 14 nastąpi poświęcenie tego niezwykłego pomnika ku czci ofiar katyńskich. – Jesteśmy bardzo wdzięczni księdzu kanonikowi Franciszkowi Jabłońskiemu, proboszczowi witkowskiej parafii,który bez wahania wskazał na cmentarzu parafialnym najładniejsze i najgodniejsze miejsce pod posadowienie pomnika. Trzydzieści osiem lat temu, po moim internowaniu przez SB, przysiągłem sobie, że nie odpuszczę tematu Katynia. Tej pamięci nie można wymazać – powiedział m.in. Grzegorz Musidlak, prezes Stowarzyszenia „Zgrupowanie Historyczne KOMPANIA WITKOWSKA”. – Od kilkunastu lat realizowaliśmy ważne i doniosłe historyczne uroczystości i upamiętnienia naszych bohaterów. Programy, takie jak: „Skowron Patronem”, „Pamięci Kapłanów Męczenników”, „Powrót Dowódcy”, „KOMPANIA WITKOWSKA”, „Dni Cichociemnych” i inne, mają już swoją markę i znalazły uznanie w kraju, choćby w patronatach roztaczanych nad tymi uroczystościami, współudziale i współorganizacji przez znaczące instytucje, osoby i rodzaje wojsk RP. Względy formalnych przepisów przy realizacji od dwóch lat ostatniego naszego projektu „WITKOWSKA LISTA KATYŃSKA”, którego celem jest budowa i odsłonięcie oraz poświęcenie pomnika: „Pamięci Ofiar Katyńskich Ziemi Witkowskiej”, zmusiły nas do rejestracji podmiotu działań – stowarzyszenia, przez starostę gnieźnieńskiego – powiedział Grzegorz Musidlak.
Przypomnijmy. Podczas zebrania założycielskiego, 17 sierpnia tego roku. wybrano władze stowarzyszenia. W skład zarządu weszli: prezes – Grzegorz Musidlak, wiceprezes – Gabriela Szeszycka, drugi wiceprezes –**Franciszek Bosacki. Wybrano również Radę Programową opiniującą i zatwierdzającą plan działania zarządu. W skład rady wybrano: Stefanię Skowron, reprezentowaną przez Adama Skowrona, prof. Huberta Borysa – przewodniczącego rady, Marka Sucholasa, Marzenę Szczepańską oraz Andrzeja Kwapicha, radnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
EWA SOCHA