Shadow

Kataryniarze stowarzyszeni

Siedemnastego lipca w sądzie w Poznaniu zarejestrowano Stowarzyszenie Kataryniarzy Polskich z siedzibą w Niechanowie (Gminny Ośrodek Kultury przy ulicy Gnieźnieńskiej 2). Rejestrację poprzedziło zebranie założycielskie w skorzęcińskim hotelu nad jeziorem Białym, 14 lipca.
W składzie zarządu stowarzyszenia znaleźli się: Henryk Bąk z Cielimowa (kataryniarz gnieźnieński Heniu) – prezes, wiceprezes – Piotr Bot (kataryniarz warszawski), kataryniarz jeleniogórski Włodzimierz Niewitecki – sekretarz, kataryniarz z Bielska-Białej Tomasz Sylwestrzak – skarbnik. Komisję Rewizyjną tworzą: Teresa Bartz, sołtys wsi Niechanowo – przewodnicząca, Urszula Kłosiewicz, kataryniarka z Bielska-Białej – sekretarz oraz Marek Lewandowski, kataryniarz bydgoski – członek komisji. W zebraniu uczestniczyła przedstawicielka wójta gminy Niechanowo – Agata Zybała, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (wójt Eugeniusz Zamiar wsparł merytorycznie i finansowo ten projekt). Zebranie założycielskie podjęło uchwałę i wyróżniło tytułem prezesa honorowego SKP Piotra Bota. (jw)