Shadow

Katedra w Gnieźnie „zasłużona dla kultury polskiej”

– Katedra gnieźnieńska, nekropolia arcybiskupów i prymasów, była, jest i będzie jednym z najcenniejszych zabytków związanych nierozerwalnie z początkiem państwa polskiego – mówił przekazując okolicznościowy medal proboszczowi i kustoszowi katedry, Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski. Odznaczenie „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznał bazylice minister Piotr Gliński, na wniosek Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie, który tym samym oddał cześć dziejowemu wkładowi bazyliki i jej gospodarzom, w rozwoju dziedzictwa i kultury narodowej.
Medal „Zasłużony dla kultury polskiej” dla Parafii Archikatedralnej przy Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie, jest najwyższą formą wdzięczności i pewnego zadośćuczynienia roli, jaką bazylika wraz z jej gospodarzami na przełomie wieków, pełniła w rozwoju i krzewieniu kultury polskiej oraz pamięci o narodowym dziedzictwie. Na pomysł, by w ten sposób uhonorować „matkę polskich kościołów” wpadła społeczność Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie, w podziękowaniu za możliwość realizacji 33. Koncertów Katedralnych i innych działań na rzecz kultury. Wniosek do ministra kultury i dziedzictwa narodowego przygotowali: Zofia Gąsiorek, wieloletnia i niestrudzona propagatorka historii Gniezna oraz Rafał Stańczak, dyrektor szkoły. – Ten medal jest miłym wyróżnieniem dla naszej wspólnoty wraz z miłośnikami katedry, gdy nieustannie ta wspólnota musi znosić niedogodności, ale jednocześnie może przeżywać wydarzenia zbawcze w wymiarze diecezjalnym, czy ogólnopolskim, czy całego kościoła w sprawowanej tutaj liturgii, jak i w wymiarze kultury chrześcijańskiej poprzez udział w koncertach, począwszy od uczniów i absolwentów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie, czy Chóru Prymasowskiego, który towarzyszy na stałe naszym liturgiom. Ale też w wymiarze europejskim, czy światowym różnych artystów, nie tylko na miarę ogólnopolską, ale w tym międzynarodowym wymiarze– mówił podczas uroczystej homilii 2 lutego proboszcz i kustosz katedry, ks. infułat Jan Kasprowicz.
Jak wspomniał wręczający w imieniu ministra Piotra Glińskiego, Łukasz Mikołajczak, wojewoda wielkopolski, gnieźnieńska bazylika jest miejscem w Polsce szczególnym. – Zdecydowanie warto to miejsce uhonorować. Z ogromną dumą i zaszczytem dziś wręczam to odznaczenie. To potwierdzenie działań parafii w wielu aspektach: tym kulturalnym, szeroko pojętej wspólnoty tu tworzonej oraz podkreślenia naszej tożsamości narodowej. To duma i zaszczyt, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać i to wyróżnienie wręczyć – podkreślił wojewoda. Satysfakcji z otrzymania wyróżnienia dla katedry nie krył także abp Wojciech Polak, prymas Polski. – Dziękujemy Panu Bogu za to miejsce. Wczoraj przeżywaliśmy kolejną rocznicę poświęcenia bazyliki prymasowskiej i widzimy, że prace w bazylice trwają i trwają już przez wiele lat. Ten proces regotyzacji rozpoczął sługa boży, kardynał Stefan Wyszyński, wkrótce błogosławiony. Kontynuuje je również parafia katedralna w tych wymiarach i zakresie, w jakich może się dołożyć w prowadzonych przez archidiecezję gnieźnieńską prac. Dlatego dzisiejsze wyróżnienie dla parafii archidiecezjalnej i katedralnej za jej wkład i troskę w odnowienie tego Domu Bożego, ale i za to, co w katedrze się dzieje, od strony nie tylko liturgicznej, duszpasterskiej i kultycznej, ale i kulturalnej – zauważył.
Uroczystość odbyła się w 71. rocznicę ingresu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mszy świętej przewodniczył prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, a koncelebrowali ją: arcybiskup senior Henryk Muszyński, biskup senior Bogdan Wojtuś oraz kanonicy Kapituły Prymasowskiej. ALEKSANDER KARWOWSKI