Shadow

Kawiarenka filmowa „Sąsiedzka”

{CAPTION}
W środę, 23 listopada w świetlicy w Wierzycach oficjalnie rozpoczęto realizację projektu pn. Kawiarenka filmowa „Sąsiedzka”. W dniu inaugurującym przedsięwzięcie//odbyła się projekcja pierwszego z cyklu filmów w dostosowanych do tego celu pomieszczeniach świetlicy w Wierzycach. W wygodnych fotelach, przy nowych stolikach, delektując się ciastem i owocami, była możliwość obejrzenia filmu „Napad na ekspres” z 1903 roku, uznawanego za pierwszy western w historii kina. Szczególnego klimatu seansowi dodała muzyka wykonana przez tapera*.
Spotkanie otworzył Jacek Koperski, koordynator projektu, który na samym wstępie wyjaśnił główne założenia przedsięwzięcia. Wymienił także przesłanki, które przyświecały, aby wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Trakt Piastów” ubiegać się o dotację ze środków programu „Seniorzy w akcji”, a były to przede wszystkim: budowanie wspólnoty, poznawanie sąsiadów i możliwość wspólnego spędzenia czasu, a także ułatwienie dostępu do kultury i stworzenie miejsca przyjaznego dla wszystkich mieszkańców Wierzyc. Jacek Koperski dziękował również Lokalnej Grupie Działania, reprezentowanej na spotkaniu przez Małgorzatę Blok – dyrektor biura LGD i Anetę Nowak za współpracę w procesie przygotowania projektu. Już po projekcji filmu „Napad na ekspres”, historię muzyki filmowej przybliżył Rafał Jerzak – operator filmowy, również zaangażowany w realizację projektu. Słuchacze mieli możliwość poznać przykłady wykorzystania muzyki symfonicznej w kinie i posłuchać arcydzieł muzyki filmowej.Po oficjalnej inauguracji organizatorzy wydarzenia jednogłośnie podkreślają: pierwsze spotkanie – pierwszy sukces. Wszystkie przygotowane miejsca były zajęte i nawet gęsta mgła nie zniechęciła mieszkańców Wierzyc do spędzenia czasu w świetlicy i obcowania z kulturą. Również ze środków projektu świetlica została dobrze przygotowana akustycznie, co znacznie poprawiło odbiór.
Kolejne seans w ramach Kawiarenki już w grudniu. Cykliczne spotkania będą trwały aż do czerwca 2017 roku. Z realizacji projektu powstanie krótki film, którym LGD chce zainspirować inne sołectwa do prowadzenia tego typu działalności w swoich świetlicach.
Projekt dofinansowano ze środków programu „Seniorzy w akcji” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. (o/ks)
*Taper – w niemym kinie osoba grająca na pianinie lub organach teatralnych, robiąca podkład muzyczny do wyświetlanych