Shadow

„Każda kropla oddanej krwi pozwala przedłużyć życie”

W piątek, 14 stycznia Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK, działający przy Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo zorganizował uroczystość noworoczną z okazji Dni Krwiodawstwa, podczas której wręczył zasłużonym krwiodawcom medale i wyróżnienia. W tej wyjątkowej chwili nie zabrakło zaproszonych gości m.in. Włodzimierza Pilarczyka, prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie oraz Krystyny Król, działającej od ponad czterdziestu lat w gnieźnieńskim HDK PCK oraz licznie zgromadzonych członków witkowskiego klubu.
Po 42 latach istnienia, Klub HDK – PCK w Witkowie zrzesza 20 członków PCK i 40 wolontariuszy, którzy z dużym zaangażowaniem oddają honorowo krew podczas akcji poboru krwi organizowanych przez nasz Klub Honorowych Dawców Krwi. W minionych dwóch latach zorganizowaliśmy po cztery akcje oddawania krwi oraz odwiedziliśmy punkty krwiodawstwa, w ramach których nasi krwiodawcy oddali około 45 litrów krwi, co daje nam około 4570 litrów krwi za okres 42 lat. Mniejsza ilość oddanej krwi przez klub względem innych lat spowodowana jest pandemią. W 2022 roku również planujemy zorganizować cztery akcje poboru krwi. Członkowie naszego Klubu czynnie włączają się w ratowanie zdrowia i życia ludzi, a także są zawsze gotowi do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz dzieleniem się z potrzebującymi tym bezcennym darem, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi, to jest oddanie najcenniejszego leku jaką jest krew – powiedział podczas spotkania Karol Staszak, prezes witkowskiego Klubu Krwiodawców. Nie zabrakło podziękowań w postaci medali. Za całokształt pracy na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża na wniosek Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie Kapituła Odznaki Honorowej PCK wyróżniła: Odznaką Honorową PCK IV stopnia Ewelinę Nowacką i Michała Staszaka (odznaczenia zostały wręczone na spotkaniu zorganizowanym prze Oddział Rejonowy PCK w Gnieźnie). Ponadto na wniosek Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu wyróżnił odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia: Pawła Roszyka, Roberta Wolaszka, Marcina Franczaka i Marka Remusa. Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II stopnia otrzymali: Agnieszka Szymańska, Mariusz Gielewski, Tomasz Górski oraz Marek Remus. Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III stopnia otrzymali: Małgorzata Szeszycka, Monika Górska, Piotr Ławniczak oraz Marek Remus.
– Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi oraz dużo zdrowia, aby móc kontynuować oddawanie krwi. Pamiętamy, że dla nas jako krwiodawców, chęć niesienia pomocy innym jest obowiązkiem, a każda kropla oddanej krwi pozwala przedłużyć życie innym osobom i cieszyć się nim jak najdłużej – dodał K. Staszak. – Honorowi Dawcy Krwi zasługują na najwyższe uznanie, bowiem nie oczekują nagrody za swoje poświęcenie drugiemu człowiekowi i każdego dnia służą pomocą człowiekowi, pacjentowi, dla którego krew jest niezastąpionym lekiem*.* Wielkie podziękowania należą się tym bardziej, że trudny czas pandemii nie zniechęcił krwiodawców do oddawania tego cennego daru- powiedział m.in. Włodzimierz Pilarczyk. – Idea krwiodawstwa, potrzeba i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, łączy również mieszkańców Witkowa od czterdziestulat; od dnia, w którym grupa osób postanowiła przyłączyć się do szczytnej idei i założyłaKlub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie. Z każdym kolejnym rokiem liczba członków Klubu rosła, aby po czterdziestu latach istnienia witkowski Klub skupiał w swoich szeregach dwudziestu członków oraz czterdziestu wolontariuszy, którzy z dużym zaangażowaniem oddają honorowo krew podczas akcji poboru krwi organizowanych przez nasz Klub Honorowych Dawców Krwi – powiedział Karol Staszak, prezes witkowskiego krwiodawstwa.
EWA SOCHA