Shadow

„Każda kropla oddanej krwi pozwala przedłużyć życie”

W piątek, 4 stycznia Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo zorganizował uroczystość noworoczną z okazji Dni Krwiodawstwa. Zasłużonym krwiodawcom wręczono medale i wyróżnienia.
W tej wyjątkowej chwili nie zabrakło zaproszonych gości m.in. Łukasza Scheffsa, zastępcy burmistrza gminy i miasta Witkowo oraz Stanisława Króla, wiceprezesa Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie i Krystyny Król, działających od ponad czterdziestu lat w gnieźnieńskim HDK PCK oraz licznie zgromadzonych członków witkowskiego klubu. „Oddając krew – darujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 61 lat; od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. – Idea krwiodawstwa, potrzeba i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, łączy również mieszkańców Witkowa od czterdziestulat; od dnia, w którym grupa osób postanowiła przyłączyć siędo szczytnej idei i założyła Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie. Z każdym kolejnym rokiem liczba członków klubu rosła, aby po czterdziestu latach istnienia witkowski klub skupiałdwudziestu członków oraz czterdziestu wolontariuszy, którzy z dużym zaangażowaniem oddają honorowo krew podczas akcji poboru krwi organizowanych przez nasz Klub Honorowych Dawców Krwi – powiedział Karol Staszak, prezes witkowskiego krwiodawstwa. – W ubiegłym roku zorganizowaliśmy cztery akcje oddawania krwi oraz odwiedziliśmy punkty krwiodawstwa, w ramach których krwiodawcy oddali ponad siedemdziesiątlitrów krwi. W tym roku również zaplanowane są cztery akcje poboru krwi, których terminy podane będą w gablocie ogłoszeń. Ponadto członkowie klubu czynnie włączają się w ratowanie zdrowia i życia ludzi, a także są zawsze gotowi do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz dzieleniem się z potrzebującymi tym bezcennym darem, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi, to jest oddanie najcenniejszego leku, jakim jest krew – dodał Marcin Milarski, sekretarz witkowskiego klubu. Podczas spotkania na wniosek Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie krwiodawcy zKlubu HDK PCK zostali wyróżnieni: odznaczeniem Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu – Stefan Piechnik, medalem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK – Marian Goch, ponadto w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu wyróżnił odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia:Janusza Malika,Mariusza Kaczmarka; Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II stopnia: Roberta Wolaszka. Natomiastza propagowanie Honorowego Krwiodawstwa, na wniosek Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gnieźnie, krwiodawcy witkowskiego klubu otrzymali na spotkaniu PCK w Gnieźnie, w ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa, następujące wyróżnienia: medal Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu (przyznany przez Ministra Zdrowia) – Zdzisław Markiewicz iMarek Franczak; Odznaka Honorowa PCK IV st. (przyznana Uchwałą Kapituły Zarządu Głównego PCK w Warszawie) Janusz Malik. Medal koronacyjny (przyznany przez Prezydenta Miasta Gniezna) odebrałKrzysztof Kral; Medal 100-lecia Powstania Wielkopolskiego (przyznany przez Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego) WitoldZiółkowski; Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK (przyznany przez Zarząd Główny PCK) Karol Staszak i Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo; natomiast książkę „Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski Marcin Milarski. – Honorowi Dawcy Krwi zasługują na najwyższe uznanie, bowiem nie oczekują nagrody za swoje poświęcenie drugiemu człowiekowi – powiedział Łukasz Scheffs w imieniu mieszkańców gminy Witkowo. Burmistrz życzył krwiodawcom przede wszystkim dużo zdrowia, aby móc kontynuować oddawanie krwi i dzielić się z innymi tym najcenniejszym darem życia. – Pamiętajmy, że dla nas jako krwiodawców, chęć niesienia pomocy innym jest obowiązkiem, a każda kropla oddanej krwi pozwala przedłużyć życie osobom i cieszyć się nim jak najdłużej. Honorowi Dawcy Krwi zasługują na najwyższe uznanie, bowiem nie oczekują nagrody za swoje poświęcenie drugiemu człowiekowi – podsumował Karol Staszak.
EWA SOCHA