Shadow

KGW „Tradycja” w Kruchowie z premią 25 tys. złotych

W piątek, 3 grudnia w świetlicy wiejskiej w Kruchowie odbyło się uroczyste podsumowanie rządowej akcji #SzczepimySię z KGW,**która miała na celu promocję szczepień przeciwko COVID-19. Panie z Kruchowa zorganizowały 11 września festyn #SzczepimySię z KGW, podczas którego zaszczepiły się 122 osoby. Ten wynik pozwolił zająć przedsiębiorczym gospodyniom 6. lokatę w ogólnopolskim rankingu tego wydarzenia i pozyskać kwotę 25 tys. zł na rzecz swego koła.
Koła Gospodyń Wiejskich zaangażowane w promowanie szczepień przeciw COVID-19 mogły składać wnioski o organizacje takiego szczepionkowego festynu do 15 września 2021 roku w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która także będzie zajmować się wypłatą świadczeń aż do osiągnięcia limitu środków. Każde koło zainteresowane udziałem w konkursie mogło otrzymać nawet 8 tysięcy na organizację festynu połączonego z akcją szczepień. Co więcej, dodatkowo KGW mogły otrzymać ekstra premię za liczbę wykonanych szczepień, ta sztuka udała się gospodyniom z Kruchowa. Do pań z KGW „Tradycja” przybyli: Mateusz Bukowski, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, Adam Kwapich, kierownik biura powiatowego ARiMR w Gnieźnie, Elżbieta Ilska, zastępca kierownika biura powiatowego ARiMR w Gnieźnie, Sylwia Wojcieszek, pełnomocnik, specjalista biura powiatowego ARiMR w Gnieźnie do spaw Kół Gospodyń Wiejskich oraz Agnieszka Bartz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Trzemeszna i Piotr Wiśniewski, sołtys sołectwa Kruchowo.
– Gratuluję tego, że udało się zdobyć tak wspaniały wynik. W naszym województwie 400 kół przystąpiło do tego przedsięwzięcia, a tylko dwa przekroczyły próg 100 osób zaszczepionych i otrzymały nagrodę od premiera Mateusza Morawickiego, w kwocie 25 tys. zł. Gratuluję bardzo, nie tylko pani przewodniczącej Marii Dłutkowskiej, ale wszystkim członkiniom KGW, pani Sylwii Wojcieszek, bo na taki wynik zapewne pracowało wiele osób. Dlatego jeszcze raz gratuluję wam wszystkim – mówił Mateusz Bukowski, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu.
Elżbieta Ilska, zastępca kierownika biura powiatowego ARiMR w Gnieźnie podkreślała, że tak dobry wynik KGW „Tradycja” nie bierze się z niczego, jest to 70-letnia tradycja istnienia KGW. Mówiła, jak przez lata zmieniały się priorytety działań KGW, niektóre koła zawieszały nawet działalność. – Nazwa waszego koła „Tradycja” mówi bardzo wiele – dodała E. Ilska. Wanda Baran, Maria Dziel i Maria Dłutkowska z KGW dziękowały wszystkim zaangażowanym w organizację festynu, roznoszeniu ulotek informacyjnych, pieczeniu ciast i przygotowaniu innych festynowych atrakcji. Dziękowały także przedstawicielom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wszelkie wsparcie, podobnie jak sołtysowi Piotrowi Wiśniewskiemu i radnej Agnieszce Bartz.
RENATA PAŁUCKA