Shadow

Kierownik zespołu kontrolującego: „Brakuje pracowników, jest pozostawiony materiał i niedokończone prace”

Mimo iż do kolejnej sesji (25 kwietnia) jeszcze trzy tygodnie, to 2 kwietnia obradowała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Przedstawiono protokół pokontrolny trzyosobowego zespołu kontrolnego, który lustrował proces inwestycyjny w Centrum Kultury „Scena To Dziwna” w Gnieźnie. Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli protokół i odpowiedni wniosek skierowany do starosty powiatu gnieźnieńskiego, Piotra Gruszczyńskiego.
Radni: Radosław Sobkowiak – kierownik zespołu kontrolującego oraz Jacek Kowalski i Edward Załęski (członkowie tego zespołu), podczas kontroli odwiedzili wspomnianą placówkę w Gnieźnie i jak zaakcentowali w protokole, podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości procesu inwestycyjnego według informacji uzyskanych od pracowników tego centrum kultury. W czasie kontroli pytano m.in. o umowy zawarte przez CK „Scena To Dziwna” dotyczące realizacji projektu, aneksowanie umów, kto przeprowadzał kontrolę dotyczącą realizacji projektu, czy powołane zostały odpowiednie zespoły nad realizacją inwestycji, jak przebiegała procedura regulowania faktur wystawianych przez głównego wykonawcę, czy faktury były płacone terminowo, jaka była pomoc ze strony starostwa oraz w jakim procencie obecnie jest wykonana inwestycja (z raportu inspektora nadzoru inwestorskiego wynika, że zaawansowanie prac wynosi około 75%).
Relacjonujący zapisy protokołu R. Sobkowiak na początku obrad wskazał, że zalecane byłoby skierowanie wniosku do starosty. – Byliśmy na wizji lokalnej jako zespół kontrolujący i na tej budowie obecnie nie ma pracowników. więc kierujemy wniosek do starosty gnieźnieńskiego, by uzyskać najświeższe informacje dotyczące inwestycji. Jesteśmy zaniepokojeni okolicznościami, które tam zastaliśmy – brak pracowników, pozostawiony materiał, niedokończone prace. Tym bardziej, że środki na budowę pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i powiatu – wskazał kierownik zespołu kontrolującego. Radna Beata Tarczyńska pytała, czy tylko jeden wniosek powstał po kontroli w powiatowym centrum kultury, biorąc pod uwagę zarzuty ze styczniowej sesji o braku nadzoru poprzedniego zarządu nad inwestycją. – Problematyką był tylko zakres inwestycyjny, w związku z tym wyszczególnienie tych powołanych zespołów nad realizacją inwestycji. Jeśli pracownicy starostwa pomagali, to tylko im chwała, ale na barkach dyrektora Grzegorza Reszki spoczywała cała inwestycja. Po wizji lokalnej postanowiliśmy zwrócić się z wnioskiem do starosty, by uszczegółowić informacje wspomnianego procesu – wskazywał R. Sobkowiak. B. Tarczyńska stwierdziła: – Czyli rozumiem, że ze strony obecnego zarządu nadzór będzie inny, ale chodzi mi o to, by powiedzieć, że nadzór ze strony starostwa był i że udzielaliśmy wszelkiej pomocy, jeśli chodzi o „eSTeDe”. R. Sobkowiak odpowiedział: – Takiego wniosku nie będzie w protokole, są tylko wnioski wypływające z zadanych pytań skierowanych do dyrektora i zespołu, który pracuje w „eSTeDe”. Wniosek jest jeden, kierowany do starosty, by wyjaśnił, dlaczego na placu budowy nie ma nikogo. Więc można podejrzewać, że prace zostały zatrzymane.
Radna klubu radnych PiS wskazała, że ta kontrola powinna sprawdzić, czy wszystkie procedury zostały zachowane: – Dziwię się, że do wyjaśnień tego zespołu nie zaproszono Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy. Ta kontrola nie jest pełna. – Uzupełni ją kontrola starosty – poinformował uczestnik zespołu kontrolującego, radny J. Kowalski. Członkowie komisji rewizyjnej większością głosów (6 za, przy jednym wstrzymującym się) przyjęli protokół, wnioskując o wyjaśnienie sprawy przez starostę.
– Komisja rewizyjna w wyniku postępowania kontrolnego potwierdziła poprawność procesu inwestycyjnego prowadzonego przez Centrum Kultury „Scena To Dziwna” – powiedział po obradach Marcin Makohoński, radny powiatu gnieźnieńskiego. – Zespół kontrolny nie wykazał nieprawidłowości w działaniu pracowników „eSTeDe”, ani pracowników starostwa powiatowego, którzy aktywnie wspierali czynności związane z przygotowaniem projektu oraz jego realizacją. Duże wątpliwości budzą natomiast wyjaśnienia złożone przez dyrektora Centrum Kultury, który podczas niedawnej sesji rady powiatu wyrażał kontrowersyjną opinię o poczuciu osamotnienia w odpowiedzialności za rozbudowę Centrum Kultury. Z podpisanego przez niego kilka tygodni później dokumentu wyjaśniającego ewidentnie wynika, że wsparcie projektu przez starostwo odbywało się na każdym jego etapie przy zaangażowaniu pracowników kilku wydziałów urzędu. Powstaje zatem niebezpieczne pytanie: dlaczego dyrektor Reszko zmienia wersje i manipuluje faktami oraz czemu ma to służyć? Wyrażam nadzieję, że to niesmaczne lawiranctwo nie wpłynie na pomyślne dokończenie inwestycji – wskazuje radny Makohoński. Dyrektor CK „eSTeDe”, Grzegorz Reszko odniósł się do tej oceny następująco: – Nie chcę komentować wypowiedzi radnego Makohońskiego.
Podczas niedawnej sesji przy omawianiu wykonania planu finansowego „eSTeDe” za zeszły rok zaakcentowano, że łączna kwota projektu „Zwiększenie atrakcyjności instytucji powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena To Dziwna” ustalona została na poziomie na prawie 5 500 000 złotych. Jednak czy ta kwota wzrośnie i czy projekt zostanie sfinalizowany do końca września tego roku, może o tym radni, członkowie Komisji Rewizyjnej dowiedzą się z odpowiedzi starosty gnieźnieńskiego na złożony wniosek. JAROSŁAW WALERCZAK