Shadow

„Kierunek kultura” wyda książkę, apeluje o pomoc

Fundacja „Kierunek Kultura” założona została w 2018 roku w Trzemesznie z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Zabytków Historycznych. Trzyosobowy zarząd tworzą: Dariusz Leśniewski – prezes, dr Andrzej Leśniewski i Arkadiusz Wąsowicz. Fundacja „Kierunek Kultura” została ustanowiona przez fundatorów: Andrzeja Leśniewskiego, Dariusza Leśniewskiego, Arkadiusza Wąsowicza, Aleksandrę Wróblewską – Zielińską i Annę Zielińską aktem notarialnym sporządzonym 9 sierpnia 2018 roku w Gnieźnie.
W 2019 roku fundacja podjęła realizację projektu „Wydanie publikacji o Trzemesznie w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej”, który jest współfinansowany ze środków Gminy Trzemeszno. Prace nad książką już trwają. Ukazanie się jej drukiem zaplanowano na jesień, wówczas zostanie zorganizowane spotkanie autorskie, na którym jego uczestnicy otrzymają publikację w prezencie. Książka przygotowywana przez dr Andrzeja Leśniewskiego jest pierwszą całościową monografią o Trzemesznie z okresu II wojny światowej. Dokonano kwerend, analizy krytycznej dokumentów, przeprowadzono poszukiwania i analizy dokumentów, i publikacji wcześniej znanych, aczkolwiek zapomnianych z upływem czasu materiałów. – Zebrany materiał okazał się tak bogaty, że powstanie dzieło dwutomowe pt. „II wojna światowa w Trzemesznie”.
Tom I obejmuje „Wybuch wojny i pierwsze lata okupacji” i to on ukaże się drukiem jesienią. Tom II przewidujemy wydać w przyszłości. Skupi się na okupacji hitlerowskiej, zakończeniu wojny i być może początkowym okresie powojennym – wyjaśnia A. Leśniewski.
Monografią w tomie I objęto ostatnie lata przed wybuchem wojny w Trzemesznie i w całej gminie widziane szczególnie z perspektywy szkolenia rezerwistów i panującej wówczas atmosfery. W publikacji zadano sobie pytanie o elity wyznaczające życie w przedwojennym Trzemesznie, jak i na obszarze wiejskim. Także w odniesieniu do mniejszości narodowych tutaj funkcjonujących. – Krytyczne, wnikliwe spojrzenie na wrzesień 1939 roku pozwoliło odtworzyć lokalne wydarzenia, powszechną mobilizację, reakcje trzemesznian, bohaterską Obronę Narodową i listę obrońców, których tym samym przywrócimy powszechnej pamięci. Zrekonstruowaliśmy struktury Obrony Narodowej z bardzo prawdopodobnym wskazaniem osób kierowniczych. Ustaliliśmy około 80 nazwisk obrońców ON i osób zaangażowanych. Lista jest jeszcze otwarta – wyjaśnia A. Leśniewski.
W książce obszernie zacytowane zostaną artykuły i wspomnienia publikowane po wojnie, dające pełniejszy obraz tamtych tragicznych wydarzeń. Przedstawiony terror pierwszego okresu okupacji poparty zostanie świadectwami ludzi, którzy go doświadczyli, materiałem przechowywanym w zakamarkach rodzinnych archiwów. – Planujemy całość poprzeć krótkimi biogramami osób represjonowanych. Już w tej fazie powstawania monografii wiemy, że dało to nieoczekiwane ustalenia; przykładowo powszechnie pisało się o likwidacji szkół polskich, tak w istocie było. Dla polskich dzieci utworzono jednakże szkoły niemieckie, o których specyficznej działalności napiszemy, jak też wskażemy znane nam nazwiska tam „edukowanych” – mówi A. Leśniewski.Fundacja „Kierunek Kultura” ciągle zbiera materiały do książki. – Stąd tą drogą apelujemy do wszystkich trzemesznian, mieszkańców miasta, okolicy i tych, których losy rzuciły daleko, o przesyłanie na adres Fundacji „Kierunek Kultura” mailowo, listownie, o przekazywanie nam osobiście na cotygodniowych dyżurach, wszelkich materiałów dotyczących II wojny światowej w Trzemesznie. Prosimy rodziny mieszkańców Trzemeszna w latach wojny o krótkie biogramy ich przodków, według wzoru: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, gdzie mieszkali przed wybuchem wojny, los wojenny dzieci i dorosłych, (uczeń, pracował u Niemca, uczestnik wojny obronnej 1939, ON Trzemeszna, więzień, skazany, informacje o osobach straconych, wywiezionych do obozu, na roboty, wypędzonych, itp.). Powstanie książka o ludziach zwykłych, nas samych i naszych najbliższych starających się w tamtych czasach przeżyć i zachować się godnie. Pomóżcie ją napisać – apeluje A. Leśniewski.Siedziba Fundacji mieści się w Trzemesznie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 37 (62-240 Trzemeszno), gdzie również mieści sięjej biuro czynne w każdą środę w g. 19-21. Adres poczty mailowej: dariusz.lesniewski@op.pl <mailto:dariusz.lesniewski@op.pl>, telefon: 661 387 312.RENATA PAŁUCKA