Shadow

Kilkadziesiąt kilometrów od Gniezna pojawią się nowe miasta

Od nowego roku na mapie kraju będziemy mieć 34 nowe miasta. Zgodę wydała już Rada Ministrów. Choć obecnie trwają jeszcze prace legislacyjne, to pewnym jest, że w odległości około 30 kilometrów od Gniezna pojawią się dwa nowe miasta, których dotychczasowy status wsi ulegnie zmianie.
Aż 50 gmin zgłosiło się do ministra spraw wewnętrznych i administracji w celu „ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy” – jak możemy wyczytać w ustawie. Po przeprowadzeniu konsultacji w samorządach i wysłuchaniu racji ich przedstawicieli, jak i samych mieszkańców, zaopiniowano pozytywnie 34 wnioski. Najczęściej lokalne społeczności argumentowały chęć zmiany statusu tym, że ich układ przestrzenny i organizacyjny jest typowo miejski, albo że już wcześniej posiadały status miasta, ale utraciły go np. po powstaniu styczniowym. W niedalekiej odległości od Gniezna status miasta uzyskają dwie wsie – Mieścisko i Gąsawa. Ta pierwsza znajduje się w Wielkopolsce, w powiecie wągrowieckim. Od Gniezna dzieli ją zaledwie 30 kilometrów. Prawa miejskie Mieścisko posiadało w latach 1411-1934. Mieszka tutaj 2361 osób (stan na rok 2022). Gąsawa leży w województwie kujawsko -pomorskim w odległości 32 km od Gniezna. Wieś przynależy do powiatu żnińskiego. Prawa miejskie Gąsawa posiadała w latach 1388-1934. Obecnie mieszka tu 1402 mieszkańców. Oprócz wspomnianych wsi, od 1 stycznia 2024 roku status miasta uzyskają także dwie w kujawsko -pomorskim, trzy w lubelskim, jedna w lubuskim, osiem w łódzkim, jedenaście w mazowieckim, jedna w opolskim, dwie w podkarpackim, jedna w śląskim, dwie w świętokrzyskim i jedna w wielkopolskim. (ak)