Shadow

KIPA – zakończenie III etapu prac

Zakończył się kolejny etap prac na łagiewnickiej KIPIE w gminie Kiszkowo. Została wyremontowana dawna lodownia na wyspie, która wygląda równie okazale jak dawniej, a może nawet jeszcze piękniej niż kiedyś.
Był to ostatni moment na uratowanie tego cennego obiektu, który za kilka lat uległby prawdopodobnie całkowitemu zniszczeniu. Zaangażowanie mieszkańców wsi w ratowanie KIPY i ich bezinteresowna praca i pomoc w ciągu ostatnich trzech lat przyniosły wspaniały efekt. W bieżącym roku mieszkańcy pomagali przy pracach ziemnych przed lodownią oraz w jej wnętrzu, usunęli część krzewów zasłaniających wejście, umocnili kamieniami polnymi skarpy z tyłu budowli, wykonali odwodnienie, drzwi wejściowe, potężny stół i ławy, siedziska przed jej wnętrzem oraz napis ,,KIPA” nad wejściem. Natomiast firma Jana Kupczyńskiego z Lwówka, wyłoniona w postępowaniu przetargowym zorganizowanym przez Urząd Gminy w Kiszkowie, wyremontowała wnętrze lodowni – dodajmy z wielką pieczołowitością, starannością, zachowując dawny klimat i styl. Parafrazując Stanisława Bareję (film pt. ,,Miś” z 1980 r.) mieszkańcy Łagiewnik Kościelnych, którzy brali udział w ratowaniu KIPY mogą śmiało powiedzieć: ,,Ty wiesz co my robimy tą KIPĄ? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo!”. I mieliby rację. Mało kto dwa i pół roku temu przypuszczał, że ich wspólna praca, ale również dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi2013-2020”, budżetu gminy i funduszu sołeckiego przyniosą taki wspaniały efekt. I wierzymy, że to nie jest ich ,,ostatnie słowo”.
Tekst i zdjęcia: Leszek Czubaszek