Shadow

Kiszkowo: Dzień sołtysa 2022

Czwartego kwietnia odbyło się w Gminie Kiszkowo spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Wśród zaproszonych gości byli: poseł Zbigniew Dolata, przedstawiciel biura posła Tadeusza Tomaszewskiego – Mariusz Mądrowski oraz dyrektor biura poseł Pauliny Hening-Kloski – Piotr Szczepański.
Na początku Marek Masłowski, sołtys wsi Charzewo przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego: – Po raz pierwszy sołtysi zaczęli spotykać się i organizować z inicjatywy senatora Ireneusza Niewiarowskiego, który jest prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego był Franciszek Sztuka. Do 9 października 2017 r. funkcję tę pełniła Barbara Czachura. Obecnie funkcję prezesa pełni Jarosław Maciejewski. Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Koło w Kiszkowie powstało w 2001 roku z inicjatywy samych sołtysów. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia wybrany został długoletni sołtys Zdzisław Budzyński, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie do 2011 r. Kolejnym prezesem stowarzyszenia do kwietnia 2013 r. była Marianna Banaszak. Od kwietnia 2013 r. funkcję tę pełni sołtys wsi Charzewo Marek Masłowski. Funkcję skarbnika nieprzerwanie od 2001 r. do stycznia 2015 r. pełnił sołtys Mirosław Szczepaniak, następnie sołtys Sławna Barbara Gibas, a obecnie sołtys Turostowa Józef Kuszak, który od 2003 r. pełni również funkcję zastępcą prezesa.
Od 2014 r. w Gminie Kiszkowo działa Fundusz Sołecki. Dzięki wyodrębnieniu w budżecie środków, stanowiących fundusz sołecki, sołectwa otrzymały pieniądze na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Piętnaście sołectw przystąpiło do programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Po raz pierwszy sołtysi zorganizowali Dzień Sołtysa w Gminie Kiszkowo w 2015 r. W Gminie Kiszkowo jest 21 sołectw i 28 wsi.Osobą, która najdłużej sprawuje swą funkcję od 1973 r. (z przerwą 1 kadencji) jest Kazimierz Otuszewski z Rybieńca. Jest on zarazem najstarszym sołtysem w gminie. Najmłodszym sołtysem jest Milena Świderek z Dąbrówki Kościelnej. Mamy też sołectwo, w którym od ubiegłego roku nie ma sołtysa – Rybno Wielkie.
Podczas spotkania poruszano aktualne problemy dotyczące pandemii, toczącej się wojny w Ukrainie oraz pomocy uchodźcom na terenie gminy. Tadeusz Bąkowski Wójt Gminy Kiszkowo powiedział: – Obecnie mamy ponad 100 osób, rozlokowanych w 20 punktach na terenie gminy Kiszkowo. W większości są to pokoje w domach udostępnione prywatnie przez naszych mieszkańców. Są też 3 punkty zbiorowe: Rybno Wielkie, Dąbrówka Kościelna i Sławno. Za tę udzieloną spontaniczną i szybko pomoc chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, paniom i panom sołtysom, radnym, nauczycielom, pracownikom urzędu. W sposób szczególny chciałbym dziś podziękować pani sołtys z Dąbrówki Kościelnej Milenie Świderek, która wraz z radą sołecką i jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej przystosowała świetlicę wiejską, rezygnując z jej funkcji. Obecnie mieszka tam 9 osób z Ukrainy. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować za trudną pracę w okresie epidemii. To Wy byliście na pierwszej linii kontaktu pomiędzy mieszkańcami a gminą. To jest niezwykle cenne. (okar)