Shadow

Kiszkowo wygrywa milion złotych

Dzięki zaangażowaniu w aktywne promowanie Narodowego Programu Szczepień i osiągnięciu przez Gminę Kiszkowo najwyższego przyrostu poziomu zaszczepienia mieszkańców, Gminie Kiszkowo pozyska nagrodę w wysokości miliona złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną na działania dotyczące walki z COVID-19. Gmina Kiszkowo osiągnęła najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19 w powiecie gnieźnieńskim! Zaszczepionych jest 54,5% mieszkańców gminy.
Pozytywny efekt przyniosła akcja promocyjna szczepień prowadzona przez gminę. Wysłane zostały ulotki informacyjne pocztą do każdego gospodarstwa domowego, ponadto m.in. zorganizowano: #Szczepimygminy – akcja informacyjna w prasie, list z apelem zastępcy wójta Radosława Występskiego, szczepienia w Ośrodku Zdrowia w Kiszkowie, mobilny punkt szczepień – szczepieniobus: w Kiszkowie, Sławnie i w Skrzetuszewie. Ponadto przeprowadzono akcję informacyjną w 21 sołectwach gminy Kiszkowo, podczas zebrań sołeckich dotyczących funduszu sołeckiego. Akcja informacyjna była prowadzona także podczas wydarzeń kulturalnych i religijnych w gminie. – Stan epidemii obowiązuje, co zmusza wszystkich mieszkańców do przestrzegania obostrzeń z tym związanych. Najlepiej zachęcajmy wszyscy do szczepień tych, którzy zaufali fałszywym doradcom. Tylko szczepienia mogą nas uchronić. W tym miejscu chcę podziękować odpowiedzialnym mieszkańcom, którzy w ostatnich miesiącach zaszczepili się i podkreślić, że nasze działania zachęcające do szczepień i promujące szczepienia przyniosły pozytywny efekt. Dziękuję pracownikom i organizatorom mobilnych punktów szczepień. Dzisiaj mogę w sposób stanowczy stwierdzić, że promowanie szczepień podczas zebrań w Sołectwach też zwiększyło liczbę zaszczepionych mieszkańców – mówi Tadeusz Bąkowski, wójt gminy Kiszkowo.
W podobnym tonie wypowiada się Radosław Występski, zastępca wójta. – Na początku ubiegłego roku pojawił się groźny wirus, który spowodował, że świat poczuł się bezradny w obliczu zagrożenia dla zdrowia i życia. Na naszych oczach rozgrywał się dramat, najpierw w innych krajach, ale potem nawet wśród naszych bliskich, kiedy wielu poważnie zachorowało lub niestety, przegrało z nową, straszną chorobą. Wirus istotnie zmienił nasze dotychczasowe życie. Musieliśmy znacząco ograniczyć nie tylko życie towarzyskie, ale także załatwienie istotnych spraw życia codziennego. Wierzyliśmy jednak, ze przy obecnym poziomie nauki w końcu ktoś znajdzie skuteczny lek lub szczepionkę i będziemy mogli wrócić do normalności. Naukowcy nie zawiedli i dziś są już szczepionki, które pozwalają pokonać pandemię. Teraz kolej na nas. To od nas zależy, czy z nich skorzystamy i czy zapewnimy bezpieczeństwo nam i naszym bliskim. Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców do szczepień – zachęca R. Występski. (kar)