Shadow

Kładka dla bezpieczeństwa

Osoby odwiedzające Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie mogą już korzystać ze specjalnej kładki przeznaczonej dla pieszych.
Dobiegła końca budowa kładki przeznaczonej dla ruchu pieszych przy wjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu, była firma z Janikowa za kwotę 180 tysięcy złotych, a inwestycja realizowana była od końca maja. Inwestycja polegała na budowie konstrukcji stalowej jednoprzęsłowej, kratownicowej z nawierzchnią z desek kompozytowych. Zadanie znacznie poprawi bezpieczeństwo oraz usprawni ruch na tym terenie. (es)