Shadow

Kłecko jednak bez szkoły branżowej


Podczas obrad Rady Miejskiej Gminy Kłecko, 29 marca samorządowcy wypowiedzieli się jednogłośnie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Wcześniejburmistrz Adam Serwatka poinformował, że nie dojdzie do utworzenia w Kłecku gminie szkoły branżowej I stopnia, gdyż na to nie wyraził zgody Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego. Dyskusja na ten temat trwała ponad godzinę.
To koronny punkt, a dotyczy sieci szkół w naszej gminie. Podejmujemy ważne decyzje dotyczące sporej grupy mieszkańców naszej gminy, szczególnie tych młodych. Przełom lat 2016 i 2017 to prace nad reformą oświaty w naszym kraju. Podjęto decyzje o likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu ośmioklasowych szkół podstawowych. Rok czasu na konsultacje jest to trochę krótko. Reforma dawała różne możliwości likwidacji gimnazjum. Można je było wciągnąć do szkoły podstawowej i byłaby wówczas szkoła ośmioklasowa z oddziałami gimnazjalnymi. Oprócz włączenia do szkoły podstawowej, można było wygasić takie gimnazjum, ale można było również przekształcić je w liceum lub szkołę branżową. Podjęliśmy się tego trudnego tematu, by przekształcić gimnazjum w szkołę branżową I stopnia. To było naszym marzeniem – mówił na forum rady A. Serwatka. A. Burmistrz przypomniał, że 1 marca rada podjęła uchwałę mającą na celu przemienienie gimnazjum w szkołę branżową (wówczas powstałyby dwie ośmioklasowe szkoły podstawowe – w Kłecku i Dębnicy). Burmistrz przyznał, że aby powstała szkoła branżowa potrzebne było porozumienie z powiatem, gdyż ten ostatni prowadzi szkoły branżowe. – Zwróciłem się do starosty z odpowiednim pismem. Odbyły się konsultacje władz powiatu ze wszystkim dyrektorami szkół zawodowych. Spotkałem się z zarządem powiatu. Następnie poinformowano mnie telefonicznie oraz listownie, że zarząd nie wyraził zgody na wspomnianą szkołę branżową, a w piśmie motywowano to tym, że obecne działania powiatu zmierzają do konsolidacji kształcenia zawodowego i specjalizacji w poszczególnych zawodach. Wycofaliśmy więc odpowiednią uchwałę i podczas nadzwyczajnych obrad podjęliśmy nowy projekt uchwały dotyczącej oświaty w naszej gminie. Według tego projektu gimnazjum kończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Pozostają dwie szkoły podstawowe – w Kłecku i Dębnicy i nie ruszamy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku. Od września tego roku likwiduje się natomiast oddziały przedszkolne w SP w Dębnicy, które realizować będą swoje zadania w Działyniu i Kłecku. Do obwodów szkół podstawowych, to w granicach szkoły w Dębnicy znajdą się: Bielawy, Brzozogaj, Dębnica, Działyń, Kopydłowo, Pruchnowo i Sulin. Reszta przynależeć będzie do placówki w Kłecku. Jednak już wkrótce szkoła w Dębnicy będzie wielkim placem budowy i taka jest koncepcja, by na rok szkolny 2017/2018, dzieci uczęszczające do tej placówki na czas rozbudowy szkoły dowozić do szkoły w Kłecku – zapowiadał A. Serwatka. Omawiając sytuację tej szkoły, włodarz gminy przyznał, że pod koniec maja odbędzie się konkurs na dyrektora SP w Dębnicy. Burmistrz dodał, że na okres budowy w Kłecku funkcjonować będą dwie podstawówki. – Przez rok będzie powstawała inwestycja za 7 000 000 złotych. Chodzi o bezpieczeństwo i w poniedziałek wieczorem poinformuję rodziców w Dębnicy o całej sytuacji i wspomnianym manewrze – uściślił włodarz gminy. Po dyskusji z udziałem radnych Stanisława Borkowskiego, przewodniczącego Jana Borkowicza, wiceprzewodniczącej Elżbiety Janiak i Mariusza Kasprzaka projekt uchwały, przewodniczący rady poddał pod głosowanie. Radni wypowiedzieli się w tej sprawie jednogłośnie „za”.
JAROSŁAW WALERCZAK