Shadow

Kłecko z budżetem na nowy rok

Gmina Kłecko ma uchwalony budżet na 2018 rok. Radni prawie jednogłośnie opowiedzieli się (przy jednym głosie wstrzymującym się) za przyjęciem proponowanego budżetu. Po stronie dochodów jest ponad 41 mln złotych (dochody bieżące to ponad 33 mln złotych, a majątkowe ok. 8 mln zł). Po stronie wydatków to ponad 49 mln złotych (majątkowe – ponad 19 mln złotych, a bieżące – ponad 30 mln zł).
Projekt budżetu przedstawił Adam Serwatka, burmistrz Kłecka i jak przyznał, zadań do realizacji będzie jeszcze więcej niż w roku 2017. Wiele z nich zrealizowanych zostanie z pomocą środków unijnych. – Wszystkie planowane inwestycje są celowe – szkoła, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków to inwestycje, na które gmina czekać nie może. Staram się również, by zadłużenie gminy było bezpieczne, by nie naraziło gminy na lata następne. Planując inwestycje biorę pod uwagę nie tylko fundusze, ale również właściwe funkcjonowaniu placówek. Budżet to także bieżące funkcjonowanie gminy i placówek. Przyszły rok, jeśli chodzi o inwestycje to bazujemy głównie na środach unijnych, a także na naszych środkach własnych i kredytach. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie bieżące to wszystkie nasze jednostki organizacyjne mają zabezpieczone fundusze na przyzwoitym poziomie – podkreślił podczas niedawnej sesji A. Serwatka. Jak zaakcentował burmistrz, z wydatków bieżących znacząca kwota przypada na oświatę, gdzie zaplanowano w tym przypadku około 11 mln złotych. – Kolejne wydatki bieżące są mniejsze i jak podkreśliłem, wszystkie nasze jednostki organizacyjne mają zapewnione przyzwoite fundusze. Utrzymanie dróg będzie na poziomie podobnym jak w tym roku. Mamy jednak zaplanowaną budowę drogi Pomarzany-Kamieniec oraz dotację dla powiatu w wysokości 70 tys. złotych, by zachęcić powiat do robienia inwestycji na naszych drogach – dopowiedział burmistrz. Wśród ważniejszych zadań inwestycyjnych burmistrz wymienił: termomodernizację obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Gnieźnieńskiej, rozbudowę szkoły w Dębnicy, zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Kłecko, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kłecku Kolonia, budowę świetlicy w Działyniu, budowę, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Kłecku, termomodernizację Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko, przebudowę i adaptację pomieszczeń w budynku urzędu, drugi etap gazyfikacji gminy oraz przebudowę drogi Pomarzany-Kamieniec, a także przebudowę i adaptację ośrodka kultury i biblioteki. Przewodniczący rady Jan Borkowicz odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie radni po krótkiej dyskusji przyjęli uchwałę budżetową na przyszły rok zdecydowaną większością głosów (przy jednym wstrzymującym się). – Zrobię wszystko, by ten budżet został właściwie zrealizowany i jest to kolejny budżet, dający dużą szansę na rozwój naszej gminy – podsumował A. Serwatka.
JAROSŁAW WALERCZAK