Shadow

Klub Seniora w Czerniejewie już funkcjonuje

Mimo że do oficjalnego otwarcia pozostało jeszcze trochę czasu, Klub „Senior+” w Czerniejewie już funkcjonuje i oferuje starszym mieszkańcom gminy bogatą ofertę zajęć, spotkań i warsztatów. W ubiegłym tygodniu placówkę zwiedzili radni – członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo.
**Przypomnijmy, nowa placówka przygotowywana w ramach projektu „Senior +”, ma być swoistym punktem spotkań dedykowanym czerniejewskim seniorom. Na realizację zadania, polegającego na utworzeniu placówki (remont i zakup wyposażenia) samorząd gminy pozyskał dotację w wysokości 150 tys. zł z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia to ok. 400 tys. zł. W ramach dofinansowania przebudowano i wyposażono budynek usługowy, mieszczący się przy Placu Wiosny Ludów w Czerniejewie, który już dzisiaj stoi otworem dla wszystkich mieszkańców gminy po 60. roku życia. Modernizacji poddany został cały obiekt. W budynku mieszczą się: pomieszczenie ogólnodostępne (tzw. klubowe), wyposażone w sprzęt RTV, komputery z dostępem do Internetu, stoły i krzesła, które ma pełnić funkcję głównej sali spotkań, pomieszczenie do rehabilitacji wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny, aneks kuchenny wyposażony w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków, toalety z umywalkami i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, a także miejsce wydzielone na szatnię i tzw. zaplecze z kotłownią gazową. Ponadto na jednej z bocznych ścian zewnętrznych budynku – oprócz nowej elewacji – już wkrótce powstanie mural tematyką nawiązujący do Czerniejewa (samorząd właśnie ogłosił konkurs na projekt muralu). Planowany termin oficjalnego otwarcia Klubu Seniora to 31 stycznia. Do tego momentu pozostało jeszcze trochę czasu, jednak placówka już funkcjonuje, a jej działalność cieszy się sporym zainteresowaniem. W ubiegłym tygodniu (17 stycznia) do klubu zajrzeli radni – członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Zastany na miejscu widok cieszył i tylko potwierdził fakt o konieczności powołania takiej placówki. Starsi mieszkańcy już mogą przyjść do klubu i skorzystać m.in. ze sprzętu rehabilitacyjnego, natomiast ci seniorzy, którzy nie czują się na siłach, by ćwiczyć, mogą po prostu usiąść przy kawie, przejrzeć prasę, porozmawiać. I okazuje się, że czerniejewscy seniorzy już korzystają z tej oferty, chwaląc pomysł i inicjatywę powołania miejsca dla nich – „oazy dla seniorów”. Ponadto w klubie już są organizowane spotkania tematyczne, np. 16 stycznia odbywały się warsztaty z arteterapii pt. „Rękodzieło zawsze modne”, prowadzone przez Magdalenę Malinger i zajęcia ruchowe pn. „Wyginam śmiało ciało” , które poprowadził Tomasz Kosmala, 17 stycznia Andrzej Kryszak poprowadził zajęcia komputerowe pt. „Nie boimy się myszy”, a następnie Piotr Urbaniak przeprowadził warsztaty teatralne pt. „Z kukiełką w tle”. Kolejne spotkania odbywać siębędą 23 stycznia, seniorzy będą mogli wziąć udział w warsztatach z arteterapii i zajęciach ruchowych, a także w spotkaniu z bibliotekarzem. Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Górka – koordynator Klubu „Senior +” w siedzibie klubu, a także w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, tam też można dokonywać zapisów na wybrane zajęcia.
KINGA STRZELEC