Shadow

Kokoszki, Rycerka i Kawiary – miejskie inwestycje drogowe

Rozbudowy ul. Kokoszki i Rycerskiej oraz budowa chodnika przy ul. Kawiary to 3 największe inwestycje drogowe prowadzone aktualnie przez Miasto Gniezno. Łącznie ich koszt to ponad 18 mln zł.
 Na oczekiwaną od lat przez mieszkańców rozbudowę ul. Kokoszki Miasto pozyskało ponad 5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość kosztuje prawie 9 mln. Inwestycja obejmuje dokładnie 763 metry ulicy i w jej ramach wykonywane są: kanalizacja deszczowa jezdnia i ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, jednostronny chodnik, miejsca postojowe oraz zjazdy. W ramach zadania wykonano również dwa wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej koloru czerwonego. Dodatkowo zostało wybudowane nowe oświetlenie ulicy oraz nasadzono drzewa. Termin zakończenia realizacji inwestycji to druga połowa października 2023 roku. W lutym przyszłego roku przewidziany jest koniec rozbudowy ul. Rycerskiej. Po obu stronach ulicy powstają ścieżki rowerowe i chodniki. Wykonywana jest oczywiście nowa jezdnia, miejsca postojowe i pasy zieleni. W ramach zadania wybudowane zostanie rondo na skrzyżowaniu z ul. Roosevelta oraz dwa wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej koloru czerwonego na skrzyżowaniu z ul. Poselską oraz z sięgaczem. Całkowity koszt zadania: 7 543 951,07 zł brutto. Do końca roku ma powstać chodnik na ul. Kawiary, na odcinku od ul. Osiniec do ul. Cechowej – długości 602 m. W ramach zadania zostanie wybudowany chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej oraz nakładka z betonu asfaltowego na jezdni. Dodatkowo wybudowane zostanie odwodnienie pasa drogowego. Całkowity koszt zadania: 2 137 995,82 zł brutto. (inf. prasowa)