Shadow

Kolędy na „Grunwaldzie”

Po raz trzeci w kościele Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie w ostatnią niedzielę 2018 roku, odbył się świąteczny koncert kolęd. Jego inicjatorem był radny Rady Miasta Gniezna i przewodniczący Rady Osiedla Grunwaldzkiego Jan Szarzyński. Mieszkańcy świetnie przyjęli koncert w swoim kościele, a za każdą wykonaną kolędę dziękowali oklaskami.
W tym roku wystąpił Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”. Zespół działa przy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Witkowie. Dla zebranych w kościele zaśpiewali kilka kolęd m.in. „Dzisiaj w Betlejem”, „Oj Maluśki”, „Lulajże Jezuniu”, „Jam jest dutka” i Adeste fideles oraz kilka pastorałek. Prezes zespołu Kazimiera Lemiesz z dumą podkreśliła, że satysfakcjonujące jest to, że publiczność dziękowała za występy gromkimi brawami, śpiewając i bawiąc się razem z nimi. Dyrygentem i twórcą sukcesów artystycznych zespołu jest Katarzyna Wieczorek, opiekunem Michał Bocheński, który wspólnie z Witoldem Biegalskim tworzy oprawę muzyczną. Ponadto repertuar zespołu obejmuje pieśni patriotyczne, piosenki popularne, ludowe, biesiadne, utwory operetkowe i piosenki dla dzieci. Takie spotkania pokazują, ile energiii chęci życia mają emeryci, którejpozazdrościć może niejeden z nas. Zespół obchodził 15-lecie swojej działalności. Jego założycielem jest Michał Bocheński, prezesem Kazimiera Lemiesz, a dyrygentem Katarzyna Wieczorek. – Organizatorzy bardzo dziękują Zespołowi Śpiewaczemu za przyjęcie zaproszenia i świetne wykonanie kolęd, księdzu proboszczowi kanonikowi Andrzejowi Grzelakowi za zaangażowanie się w organizację koncertu oraz osobom, które udzieliły wsparcia w organizacji tego wydarzenia, byli to: senator Robert Gaweł, poseł Zbigniew Dolata, prezydent Gniezna Tomasz Budasz, radny powiatowy Marcin Makohoński i Drukarnia Majorczyk – informuje radny Jan Szarzyński. (oes)