Shadow

Kolej: Potrzeba prawie 1 mld złotych na budowę dodatkowych torów od Poznania Głównego do stacji Poznań Wschód. Ta inwestycja jest ważna dla Gniezna

Budowa trzeciego i czwartego toru między obiema stacjami nie tylko zwiększy możliwości Poznańskiego Węzła Kolejowego, ale umożliwi też bardziej komfortowy dostęp do stolicy regionu pociągiem z Gniezna, a w przyszłości pozwoli na budowę dodatkowych dwóch torów między tymi miastami.
Tory w Poznaniu od strony wschodniej miasta zaczynają się zapychać. Ruch towarowy i osobowy jest tu bardzo intensywny, ponieważ kursują tu pociągi w trzech kierunkach: do Gniezna (oraz dalej do Olsztyna i Trójmiasta), do Wrześni (i dalej do Warszawy) oraz linia do Wągrowca. W dodatku w naszym regionie działa Poznańska Kolej Metropolitalna, która jeszcze „dogęściła” siatkę połączeń pasażerskich w tych kierunkach. Konieczna jest zatem budowa kolejnych dwóch torów między stacjami Poznań Główny i Poznań Wschód, bo pociągów ma być tutaj w przyszłości jeszcze więcej. Jednak taka inwestycja jest kosztowna. Zakłada się, że może kosztować ok. 1 mld złotych. Ani samorząd wojewódzki, ani poznański takich środków nie znajdą w swoich budżetach. Trzeba ich poszukać zatem w kasie państwowej. – Ze środków regionalnych nie jesteśmy w stanie tego sfinansować. To jest odcinek obejmujący m.in. międzynarodową linię z Warszawy do Berlina, dlatego musi być realizowany z funduszy centralnych. Mam nadzieję, że decydenci w stolicy potraktują tę inwestycję jako priorytetową. Bez tego nie ma mowy o rozwoju kolei w aglomeracji poznańskiej – powiedział w rozmowie z poznańską „Wyborczą” Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa. Dzięki tej inwestycji w ciągu doby między wspomnianymi poznańskimi stacjami „zmieści się” jeszcze 100 dodatkowych pociągów. A ma to niebagatelne znaczenie, bowiem Gniezno ujęte jest w dużym projekcie inwestycyjnym PKP.
Chodzi o plan rozwoju poznańskiego węzła kolejowego. W ramach projektu znajdują się także inwestycje związane z gnieźnieńską stacją kolejową i układami torowymi. Jak wyczytać można w dokumentacji, PKP PLK planują dobudowę drugiej pary torów na odcinku Poznań Wschód – Gniezno. Ma to pozwolić na odseparowanie ruchu dalekobieżnego od ruchu aglomeracyjnego. Inny pomysł to utworzenie ciągu dla szybkich połączeń pasażerskich Poznań Gł. – Bydgoszcz – Trójmiasto (przez Gniezno), co umożliwiałoby osiąganie prędkości przez składy do 200 km/h. Następne założenie to umożliwienie wyjazdu składów towarowych o długości min. 750 metrów, z Poznania do Inowrocławia przez Wrześnię, liniami 3 i 281 (ta druga prowadzi przez Wrześnię, Gniezno w kierunku na Janowiec Wlkp.). (ak)