Shadow

Kolejne nowe lampy w Gminie Gniezno

W sołectwach Wełnica oraz Strzyżewo Smykowe pojawiły się kolejne lampy. – Nowe lampy poprawią komfort życia naszych mieszkańców i wpłyną na poprawę bezpieczeństwa – mówi Maria Suplicka, wójt Gminy Gniezno.
W miejscowości Wełnica na os. Łąkowym rozbudowano oświetlenie o 6 kolejnych słupów oświetleniowych. Natomiast w Strzyżewie Smykowym na całej długości drogi przy działce n. 111 zamontowano 7 lamp. Koszt obu inwestycji wyniósł ponad 83 tys. zł. (obk)