Shadow

Koło sołtysów zbiera środki na sztandar

W Trzemesznie działa prężnie wiele stowarzyszeń, jednym z nich jestKoło Gminne Sołtysów Gminy Trzemeszno, które funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. W czwartek, 12 maja członkowie koła zadecydowali, że chcą mieć swój sztandar. Do komitetu fundacyjnego weszli: Wiesław Pokorski, sołtys Gołąbek, Dominik Woźniak ,sołtys Zielenia i Jadwiga Przybysz, sołtys Miat.
Inicjatywa posiadania sztandaru narodziła się podczas naszej minionej pielgrzymki do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tam właśnie uczestniczyliśmy w mszy świętej i później w części oficjalnej w hali sportowej w Stawiszynie, gdzie były występy, wyróżnienia i poczęstunek. Wtedy właśnie jedna z pań sołtysek zapytała, dlaczego nie ma naszej delegacji ze sztandarem. Ponieważ ja też o tym samym myślałem, rozpoczęliśmy rozmowę, że potrzebna jest taka inicjatywa – mówi Wiesław Pokorski. Na spotkaniu wszystkich sołtysów, 12 maja, gdzie obecnych było 19 sołtysów i przewodniczących rad sołeckich oraz burmistrz Trzemeszna i jego zastępca wrócono do tego tematu. Idea została jednomyślnie przyjęta w głosowaniu. Grupa inicjatywna od razu przeszła do czynów. Podjęto prace nad uchwałą w sprawie powołania komitetu fundacyjnego sztandaru dla Koła Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Trzemeszno i przyjęcia jego regulaminu. Uchwała będzie podjęta przez zarząd wojewódzki stowarzyszenia.
W uzasadnieniu do uchwały napisano m.in. „W związku z potrzebą należytej reprezentacji Koła Gminnego Sołtysów Gminy Trzemeszno w trakcie oficjalnych uroczystości powinno ono posiadać sztandar. Sztandar będzie uzewnętrzniać jedność i współdziałanie społeczności Koła, a także osobiste przywiązanie do lokalnych tradycji. Będzie on nam towarzyszyć podczas chwil szczególnie ważnych i uroczystych dla Stowarzyszenia i Koła, jak również dla naszego lokalnego środowiska samorządowego. Wokół sztandaru chcielibyśmy jednoczyć się zarówno w chwilach radosnych, jak i smutnych. Pragniemy, aby nasz poczet sztandarowy regularnie uczestniczył w uroczystościach państwowych, samorządowych, ważnych dla społeczności zrzeszonych w Kole sołectw”. – Spotkaliśmy się z dużą chęcią pomocy, m.in. ze strony Jarosława Majewskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruchowie. Wiemy już jak sztandar będzie wyglądał, nad dopracowaniem jego projektu pracuje pan Marceli Konieczny. Siostry z Gniezna podejmą się wykonania sztandaru. Z jednej jego strony będzie wizerunek św. Wojciecha na kremowym tle. Natomiast wokół napis Stowarzyszenie Sołtysów Województwa WielkopolskiegoKoło Gminne w Trzemesznie. W narożnikach będą gałązki czeremchy. Druga strona sztandaru, na czerwonym tle godło Polski i napis: u góry: „praca”, „uczciwość”, na dole „odpowiedzialność”. Drzewiec będzie się składał z dwóch elementów, będzie posiadał grot, zdaniem uczestników spotkania sołtysów powinien on mieć postać kłosów – relacjonuje W. Pokorski. Dominik Woźniak i Wiesław Pokorski mają jeszcze wiele pomysłów i planów, o czym będziemy na pewno informować.
RENATA PAŁUCKA