Shadow

Kolumna Zwycięstwa stanie koło kościoła garnizonowego

Jak poinformował w zeszłym tygodniu Maciej Chosiński ze Społecznego Komitetu Upamiętnienia 100. rocznicy Zwycięstwa w Wojnie Polsko-Bolszewickiej na znak upamiętnienia tego historycznego wydarzenia pod koniec września przy kościele pw. NMP Królowej Polski (były kościół garnizonowy) przy ul. Chrobrego stanie Kolumna Zwycięstwa.
Społeczny Komitet Upamiętnienia 100. rocznicy Zwycięstwa w Wojnie Polsko-Bolszewickiej wydał też oświadczenie, w którym poinformował o przebiegu prac: „Mając na uwadze krótki czas niezbędny do skompletowania całej dokumentacji i uzyskania koniecznych zezwoleń, odbyliśmy bardzo rzeczowe spotkanie w Urzędzie Miasta z prezydentami Jarosławem Grobelnym, Michałem Powałowskim, przedstawicielami starostwa oraz szefami poszczególnych wydziałów zaangażowanych w projekt. Na sugestię Ratusza, by przesunąć w czasie odsłonę Kolumny Zwycięstwa tak, aby urealnić proces legalizacji, postanowiliśmy przełożyć datę wydarzenia na dzień 26 września, kiedy to przypadnie 100. rocznica bitwy niemeńskiej, która przypieczętowała tryumf w wojnie z bolszewikami. Podobnie zresztą zaakceptowaliśmy zaproponowane nam miejsce postawienia kolumny. Na spotkaniu uzgodniliśmy kolejność działań administracyjnych. Fizyczna realizacja kolumny jest mocno zaawansowana, jesteśmy natomiast na etapie oczekiwania na niezbędne pozwolenia ze strony urzędu miasta i mamy nadzieję, że wszelkie procedury zostaną dokonane we właściwym czasie”.
W związku z tą inicjatywą pojawił się protest Komitetu dbającego o zieleń gnieźnian i petycja „nie dla kolumny” na www.petycjeonline.com/nie_dla_Kolumny_w_centrum, w której czytamy, że: „Wielkie rocznice można upamiętnić inaczej, niż wycinając zieleń i burząc ład przestrzenny w zabytkowym centrum miasta. Niżej podpisani, nie zgadzamy się na organizowaną na ostatnią chwilę, bez wszystkich koniecznych pozwoleń, budowę tzw. „Kolumny zwycięstwa” w samym centrum Gniezna, tuż przy kościele garnizonowym. Wybudowanie pomnika w takiej formie, będzie skutkowało: niszczeniem tak cennej w centrum miasta zieleni, niszczeniem ładu przestrzennego w centrum, usunięciem stojaków rowerowych, dopiero kilka lat temu zainstalowanych przy wjeździe do Szkoły Podstawowej nr 5 czy zagrożeniem zdrowia i życia przechodniów (proponowana, niemal czterometrowa kolumna ma być zainstalowana bez fundamentów). Komitet dbających o zieleń gnieźnian uważa, że upamiętnić to historyczne zwycięstwo można na wiele innych, lepszych sposobów (np. sadząc na tę okoliczność 100 nowych drzew)”.
Petycję „nie dla kolumny” do tej pory podpisało 59 osób, w tym kilku urzędników miejskich. W odpowiedzi na ten protest Społeczny Komitet Upamiętnienia 100. rocznicy Zwycięstwa w Wojnie Polsko –Bolszewickiej wyjaśnił, że: „Z niepokojem przyjęliśmy pojawienie się petycji „nie dla kolumny”, która nerwowo i kłamliwie napisana przez środowiska nieprzychylne kultywowaniu patriotycznych wydarzeń, wprowadza mieszkańców Gniezna w błąd. Autorzy petycji zarzucają nam walkę z zielenią miejską oraz niezgodne z prawem budowlanym posadowienie kolumny. Dziwi nas również, że petycja porusza kwestie, które omawiane były na spotkaniu w Ratuszu i pojawiła się w Internecie tego samego dnia zaraz po spotkaniu roboczym. Trudno komentować fakt, że podpisali się pod nią urzędnicy miejscy, co wydaje się być niedopuszczalnym w sytuacji, kiedy ich zwierzchnicy przychylnie odnoszą się do całego przedsięwzięcia”. Jak poinformował w zeszłym tygodniu w rozmowie telefonicznej Maciej Chosiński, petycja „nie dla kolumny” nie popsuła ich planów na jej postawienie. Komitet uzyskał wszelkie niezbędne zgody, ma przychylność zarówno Urzędu Miasta Gniezna jak i konserwatora zabytków i nie będzie wycinał żadnych drzew. Wkrótce rozpoczną się prace budowlane, a o szczegółach odsłonięcia Kolumny Zwycięstwa w odpowiednim czasie poinformują opinię publiczną. Kolumna Zwycięstwa jest sfinansowana ze środków prywatnych.
W skład Społecznego Komitetu Upamiętnienia 100. rocznicy Zwycięstwa w Wojnie Polsko –Bolszewickiej weszli: Maciej Chosiński, Robert Gaweł, KrzysztofGronikowski, Paweł Kamiński, Iwona Kochańska – Marciniak i Jarosław Szczepaniec. (bk)