Shadow

Kompromis w sprawie opłat za odpady


Radni w Kłecku podczas sesji 31 maja powrócili do dwóch projektów uchwał w sprawach: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (w tym projekcie uchwały zmieniła się metoda pobierania opłat za gospodarowanie odpadami – z naliczania opłat od gospodarstwa domowego, na naliczanie od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) i zmiany w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłecko.
Tym razem radni doszli do kompromisu i zdecydowaną większością głosów (przy dwóch wstrzymujących się) przyjęto wspomniane uchwały. Burmistrz Adam Serwatka już na wstępie przyznał, że trzeba mieć świadomość, iż segregacja będzie nieunikniona: – Staramy się realnie spojrzeć na koszty segregacji. Zmieniliśmy stawki z 11 złotych za śmieci segregowane na 12 złotych i wielokrotność do piątej osoby tej kwoty, a od szóstej osoby – obniżany tę odpłatność do połowy, czyli do 6 złotych. Natomiast za niesegregowane postanowiliśmy obniżyć z 18 na 15 złotych. Jednak opłata dla szóstej osoby i dalszej, zamieszkującej daną nieruchomość będzie wynosiła w tym przypadku 10 złotych. To kompromis, który przez wielu został przyjęty. To była jedna z dłużej dyskutowanych uchwał. Nie wszyscy jesteśmy z tej uchwały zadowoleni, ale uzyskaliśmy kompromis. – Po komisji rozmawiałem także z mieszkańcami na temat projektu tej uchwały. Ze strony społeczeństwa usłyszałem to, o czym wcześniej rozmawiałem z radnym Mariuszem Kasprzykiem. Jeśli mamy zachęcać ludzi do segregowania, to te stawki niezbyt zachęcają do selekcji odpadów. To, co mamy teraz nadal nie jest promocją segregacji – powiedział radny Waldemar Gołochowicz. – W sprawach społecznie ważnych, dobrze jest, gdy znajdzie się kompromis. Dziękuję wszystkim, którzy mają swoje zdania, ale ta zaproponowana uchwała jest kompromisem – dodał burmistrz. Wspomnianą metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat przyjęto zdecydowaną większością głosów, przy dwóch wstrzymujących się (uchwała wchodzi w życie od 1 września i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego). Natomiast wszystkimi głosami za opowiedziano się za ustaleniem wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie wspomnianymi odpadami komunalnymi. Jak tłumaczyła zebranym zastępca burmistrza Joanna Cieślińska, wzory były przygotowane tak, by były jak najprostsze w odbiorze dla mieszkańców: – Zaplanowaliśmy także trzy spotkania w terenie, poza Kłeckiem, podczas których pracownik urzędu będzie szczegółowo informował na temat tego, jak wypełnić wspomnianą deklarację. W Kłecku takie spotkanie zorganizujemy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Będzie również spotkanie dla mieszkańców i zarządców spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.
JAROSŁAW WALERCZAK