Shadow

Kompromis w sprawie ulicy Bluszczowej coraz bliżej

Jest szansa na utrzymanie włączenia ulicy Bluszczowej w ulicę Poznańską. Miasto Gniezno po przeprowadzonych rozmowach otrzymało w tej sprawie opis warunków, jakie muszą być spełnione, od Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (WZDW).
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich sugeruje wydzielenie dodatkowego pasa skrętu dla skręcających w prawo z ul. Poznańskiej zarówno w ul. Bluszczową, jak i w ul. bp. Kozala. Likwidacji miałby ulec skręt w lewo z ul. Poznańskiej w ul. Bluszczową dla poruszających się od strony centrum. W konsekwencji konieczne będzie przeniesienie zatoki autobusowej (okolice skrzyżowania z ul. bp. Kozala) oraz ograniczenie tonażu na samej ulicy Bluszczowej. Realizacja tych propozycji będzie możliwa dopiero po uzyskaniu odstępstwa od przepisów dotyczących odległości skrzyżowania ul. Bluszczowej od ul. bp. Kozala. Wymaga to uzgodnień zarówno z WZDW w Poznaniu, jak i z Ministerstwem Infrastruktury w Warszawie. Jest to wstępna propozycja możliwego kompromisu. O postępach prac w tym zakresie będziemy informowali. (inf. prasowa)