Shadow

„Komunalka” w Kłecku (jeszcze) nie do przekształcenia

Radni gminy Kłecko większością głosów (8 przeciw, przy 2 wstrzymujących się i 5 za) nie wyrazili zgody na przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne. Podczas sesji 16 maja, zanim radni wypowiedzieli się poprzez głosowanie, przez ponad godzinę dyskutowano w tej kwestii.
Burmistrz Adam Serwatka przekonywał na początku tego punktu obrad: – Przed nami głosowanie w kluczowej uchwale dotyczącej przekształcenia ZGK w Kłecku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Sygnały o tym, że władze gminy proponowały, by iść w tym kierunku pojawiły się o wiele wcześniej. Było to wynikiem dyskusji z mieszkańcami, że te nasze usługi komunalne były różnie oceniane. Na początku kadencji powiedzieliśmy sobie, że usługi komunalne mają być zorganizowane w sposób profesjonalny. Utrzymanie infrastruktury wymagało sporych kosztów, a na to brakowało środków. Było odczucie, że potrzebne będą decyzje, działania, które w sposób kompleksowy pokażą politykę gminy w kierunku usług komunalnych. Gmina rozwija się w sposób zadowalający jeśli chodzi o infrastrukturę, budynki, ale jest to łatwiejsze od zmian strukturalnych. Temat dotyczący przekształcenia ZGK w spółkę komunalną będzie trudny. Gdy zmieniły się przepisy dotyczące VAT, mieliśmy świadomość, że gmina przy inwestycjach, tam gdzie są usługi nie odzyska całości VAT od nich. Utworzenie spółki dawało szansę, by VAT pozostał, ale to element uboczny spraw przekształceniowych. Rada podjęła uchwałę intencyjną, by burmistrz mógł w tym kierunku działać. Główną przesłanką, by utworzyć spółkę komunalną w Kłecku było to, że wspomniana spółka ma inne możliwości działania jako samodzielna struktura, ale przy pełnej kontroli gminy. (…) To inwestycja w przyszłość. To rozwiązanie daje duże szanse na podniesienie jakości usług komunalnych w gminie i szanse dla rozwoju spółki. Elżbieta Janiak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Kłecko pytała: – Jako rada więcej wiemy, gdyż kierownik ZGK składa nam sprawozdanie. Dlaczego wcześniej nie doinwestowaliśmy gospodarki komunalnej, skoro wiedzieliśmy, że wystarcza jedynie na remonty bieżące. ZGK ma mało pracowników. Kiedy nowa spółka byłaby konkurencyjna na rynku – z pewnością nie teraz, nie za pół roku ani za rok. Spółka nastawiona jest na zysk, więc nie ma za tym człowieka, mieszkańca gminy. Nie wiem, czy spółka jest zasadna, ale jestem przekonana, że powinniśmy dofinansować ZGK i dać temu zakładowi się rozwijać. – Uważam, że robimy to zbyt szybko. Uważam, że nie powinniśmy działać emocjonalnie, gdyż za kilka minut mamy głosować. Moim zdaniem powinniśmy przesunąć głosowanie w tej kwestii o miesiąc – powiedział w trakcie dyskusji przewodniczący RMGK, Jan Borkowicz. Radny Stanisław Borkowski wskazywał: – Spółka zaczynając działalność musi przeanalizować koszty, dochodzi do wniosku, że trzeba podnieść opłaty. Na to nie będziemy mieć wpływu, a społeczeństwo mamy jakie mamy. Mamy koniec kadencji i… podjęte „saperskie” decyzje przy dużych inwestycjach. Na początku kadencji bym zagłosował. – Gmina działa po to, by mieszkańcom żyło się lepiej. Taniej nie zawsze znaczy lepiej. Z wody i ścieków korzystają wszyscy. Urealnienie stawki musi nastąpić, czy będzie to spółka czy zakład komunalny. Nie da się sprawić, by wszystko utrzymać jak najtaniej. Gospodarka komunalna może istnieć w takiej formie, ale gmina ma wiele inwestycji i potrzebuje, by ktoś za usługi komunalne brał gospodarczą odpowiedzialność. Spółka daje taką możliwość – ripostował burmistrz. Radny Mariusz Kasprzyk stwierdził: – Nie znam się na działalności spółek. Radny powinien patrzeć na całość, co dobrego dzieje się w gminie, za czyją sprawą tak jest. Może to jest kolejny dobry pomysł, by mieszkańcom żyło się wygodniej. Dlatego zagłosuję za tym, by powołać do życia tę spółkę. Na koniec dyskusji Jan Borkowicz zaakcentował, że radni muszą podjąć tę decyzję reprezentując mieszkańców gminy. Pięciu samorządowców opowiedziało się za przyjęciem wspomnianej uchwały, 8 radnych było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosowania.
JAROSŁAW WALERCZAK