Shadow

Koniec kolejek w wydziale komunikacji?

Zapewne już wszyscy mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego i nie tylko, zauważyli wzmożony ruch w Wydziale Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego, który trwa od ponad dwóch miesięcy. Spowodowane jest to niedawnymi zmianami w Prawie o ruchu drogowym, a te z kolei zmianami w Ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
Nakazują one starostom nakładać kary na tych właścicieli pojazdów, którzy nie dokonają rejestracji pojazdów sprowadzonych z rynku Unii Europejskiej w ciągu 30 dni od dnia ich sprowadzenia. Dotyczy to pojazdów, które nie są nowe. W przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Polsce starosta jest obowiązany nałożyć taką karę na zbywcę (dotychczasowego właściciela) za niezawiadomienie o zbyciu pojazdu oraz na nabywcę (nowego właściciela) za niezawiadomienie o nabyciu pojazdu także w ciągu 30 dni od dnia przeniesienia prawa własności. Kluczowe znaczenie w tych czynnościach ma data sprowadzenia do Polski pojazdu z rynku Unii Europejskiej lub data zbycia/nabycia pojazdu już zarejestrowanego w Polsce. Jeżeli te fakty miały miejsce przed 1 stycznia 2020 roku to nie podlegają karze z art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym. Starosta nie ma prawa w tych przypadkach stosować żadnych sankcji. Także sprowadzający pojazdy spoza Unii Europejskiej nie będą karani.
– Szacuje się, że w Polsce znajduje się od 4 do 6 mln pojazdów, które nie figurują w ewidencji (CEP) lub dane ich właścicieli nie są zgodne ze stanem faktycznym – mówi Mariusz Mądrowski, członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. – Kolejki w wydziałach rejestracji pojazdów w całej Polsce obrazują stopień patologii tego zjawiska. Obowiązek stosowania kar jest próbą niepogłębiania tego zjawiska. Należy zaznaczyć, że obowiązki, o których mówimy istnieją „od zawsze”. Wynikają one z art. 97. Kodeksu wykroczeń i do końca 2019 roku były w praktyce przepisem martwym; 1 stycznia zaczął bić zegar dla bieżących operacji. Co z wcześniejszymi? Ustawodawca nie określił. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych przesłanek, mówiących o próbie usankcjonowania wcześniejszych operacji. Pozytywnym zjawiskiem jest determinacja mieszkańców i porządkowanie stanów prawnych swoich pojazdów, choć niekoniecznie musi się to dokonać natychmiast.
Należy zauważyć, że w przypadku „starszych spraw” nabywcy często posiadają wiele umów przeniesienia prawa własności, często z błędami, co wielokrotnie wydłuża procedurę, a w konsekwencji kolejka oczekujących nie skraca się. Zachęcam także do skorzystania z możliwości złożenia zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu przez Internet. Więcej informacji Czytelnicy znajdą na stronie internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego. Decyzje Zarządu Powiatu o zwiększeniu zatrudnienia i wydłużeniu czasu pracy wydziału wpłynęły na znaczącą poprawę sytuacji w ostatnim czasie – zaznaczaM. Mądrowski. (ojw)